Lokala styrelser med elevmajoritet

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1997

Beslut

Lokala styrelser med elevmajoritet (UbU10)

Riksdagen beslutade att försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet ska kunna inledas. Kommunerna ska under en fyraårig försöksperiod få överlåta vissa ansvars- och beslutsfunktioner, som sedan tidigare ligger på styrelsen för utbildningen eller rektorn, till en lokal styrelse där elever har majoritet. Försöksverksamheten ska omfatta gymnasieskolan och komvux.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.