Löneskyddet vid konkurs

LUs betänkande 1996/97:LU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 april 1997

Beslut

Löneskyddet vid konkurs (LU19)

Reglerna för löneskydd vid konkurs ändrades för att bättre stämma överens med EG-direktiv på området. Ändringarna innebär bland annat att den så kallade karensregeln i lönegarantilagen upphävs. Karensregeln infördes 1994 för att förhindra missbruk av lönegarantin vid upprepade konkurser. Lönegaranti skulle därför lämnas endast en gång under en tidsperiod om två år för lönefordringar som uppstått i samma verksamhet. Bestämmelsen avskaffades nu för att arbetstagare, som normalt saknar möjlighet att påverka företagets ekonomiska situation, inte ska ställas utan löneskydd.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-18
Justering: 1997-04-17
Betänkande 1996/97:LU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-30
4

Beslut

Beslut: 1997-04-30

Protokoll med beslut