Luftfart

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1999

Beslut

Motioner om luftfart (TU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om luftfart. Motionerna behandlar bl.a. avreglering av luftfarten, åtgärder mot konkurrensbegränsande boknings- och bonussystem, tillsättandet av en parlamentarisk flygsäkerhetsutredning, flygledarutbildningen samt luftfartens miljöpåverkan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-09
Justering: 1999-03-23
Betänkande 1998/99:TU7

Motioner om luftfart (TU7)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om luftfart. Motionerna behandlar bl.a. avreglering av luftfarten, åtgärder mot konkurrensbegränsande boknings- och bonussystem, tillsättandet av en parlamentarisk flygsäkerhetsutredning, flygledarutbildningen samt luftfartens miljöpåverkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-14
4

Beslut

Beslut: 1999-04-14

Protokoll med beslut