Luftfart

Trafikutskottets bet 2011/12:TU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2012

Beslut

Nya steg mot konkurrensutsättning av flygledningstjänster ska avvaktas (TU15)

Riksdagen beslutade att uppmana regeringen att avvakta ytterligare steg mot konkurrensutsättning av flygledningstjänster. Luftfartsverkets monopol på sådana tjänster avreglerades 2010 och utskottet menar att både flygtrafikledningstjänsten och kontrollmyndigheter måste få tid att anpassa sig till en avreglerad marknad innan nya steg kan tas.

Det måste, anser riksdagen, vara helt klarlagt att varken flygsäkerheten eller försvarsmaktens behov blir lidande. Transportstyrelsen som är kontrollmyndigheten för flygsäkerhetsfrågor måste få långtgående befogenheter och ansvar.

Riksdagen sa nej till motioner om luftfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna handlar bland annat om flygplatsfrågor, flygtrafikledning och miljö- och säkerhetsfrågor inom flyget.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall på motion, T429 yrk. 28, om konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-03
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-23
Trycklov: 2012-05-23
Reservationer 5
bet 2011/12:TU15

Alla beredningar i utskottet

2012-05-03, 2012-04-19

Nya steg mot konkurrensutsättning av flygledningstjänster ska avvaktas (TU15)

Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att avvakta ytterligare steg mot konkurrensutsättning av flygledningstjänster. Luftfartsverkets monopol på sådana tjänster avreglerades 2010 och utskottet menar att både flygtrafikledningstjänsten och kontrollmyndigheter måste få tid att anpassa sig till en avreglerad marknad innan nya steg kan tas.

Det måste, anser utskottet, vara helt klarlagt att varken flygsäkerheten eller försvarsmaktens behov blir lidande. Transportstyrelsen som är kontrollmyndigheten för flygsäkerhetsfrågor måste få långtgående befogenheter och ansvar.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om luftfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna handlar bland annat om flygplatsfrågor, flygtrafikledning och miljö- och säkerhetsfrågor inom flyget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-31
4

Beslut

Beslut: 2012-06-07
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flygplatsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T238 av Margareta Cederfelt (M),
2011/12:T300 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S),
2011/12:T336 av Staffan Anger (M),
2011/12:T364 av Christer Adelsbo m.fl. (S) och
2011/12:T374 av Sven-Erik Bucht (S).

Reservation 1 (S)

2. Miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T363 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 29 och
2011/12:T457 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090022
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt169132048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Inrikesflyget i framtiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 3 (MP)

4. Hindermarkering av höga byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T253 av Hannah Bergstedt (S) och
2011/12:T311 av Anders Åkesson (C).

5. Avveckling av Bromma flygplats m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 12 och 13.

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890122
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V00181
KD17002
-0001
Totalt258241948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Flygtrafikledningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 28.

7. Fördelning av slot-tider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 5 (MP)

8. Byte av namn på Arlanda flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Kr296 av Gunnar Andrén m.fl. (FP) yrkande 3.