Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

LUs betänkande 2001/02:LU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Konsumentfrågor i EU (LU28)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-04-23
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-28
Reservationer 11
Betänkande 2001/02:LU28

Alla beredningar i utskottet

2002-04-23, 2002-04-18

Konsumentfrågor i EU (LU28)

Lagutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-05
4

Beslut

Beslut: 2002-06-05
19 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L29 i denna del.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m070011
c16002
fp15001
kd35016
v34009
mp15001
-0200
Totalt23472142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L30 yrkande 1 och 2001/02:L34 yrkandena 1 3.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180013
m690012
c16002
fp15001
kd37005
v03409
mp0000
-2000
Totalt25749043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Konsumentinflytande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L29 i denna del, 2001/02:L31 yrkande 1 och 2001/02:L34 yrkandena 7 och 8.

Reservation 3 (m)

4. Utbildning och vägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L34 yrkande 4.

5. Produktsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L34 yrkandena 5, 9 11 och 15.

6. Standardisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L28 yrkandena 1 och 2.

7. Livsmedelsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L28 yrkande 3, 2001/02:L31 yrkande 2, 2001/02:L33, 2001/02:L34 yrkandena 12 och 13, 2000/01:MJ257 yrkande 4 och 2001/02:So637 yrkande 14 i denna del.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m690111
c01602
fp15001
kd03705
v40309
mp7081
-2000
Totalt216533941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Marknadsföring och information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L34 yrkande 14.

9. Märkning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L29 i denna del.

Reservation 6 (m)

10. Konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L29 i denna del och 2001/02: So637 yrkande 14 i denna del.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)

11. Ursprungslandsprincipen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L30 yrkande 2.

Reservation 9 (v)

12. Obeställd e-postreklam

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L28 yrkande 4.

Reservation 10 (c, kd, v)

13. Finansiella tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår 2001/02:L34 yrkandena 16 och 17.

14. Tjänster i allmänhetens intresse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L34 yrkande 6.

15. Alternativ tvistlösning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L29 i denna del.

16. Instanser för tvistlösning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L34 yrkande 18.

17. Tillämplig lag i utomobligatoriska tvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L32.

Reservation 11 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m690012
c16002
fp0000
kd37005
v03409
mp01501
-2000
Totalt24364042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Strategi för ekologiskt hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår 2001/02:L34 yrkande 19.

19. Regeringens skrivelse 2001/02:148

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:148 till handlingarna.