Mål för framtidens resor och transporter

Trafikutskottets bet 2008/09:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Nya mål för framtidens resor och transporter (TU14)

Riksdagen beslutade om övergripande mål för transportpolitiken och funktionsmål om tillgänglighet respektive hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är att med en förenklad målstruktur underlätta avvägningar i beslutsprocessen och styrningen liksom planeringen, genomförandet och uppföljningen av den statliga transportpolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-23
Justering: 2009-05-07
Betänkande publicerat: 2009-05-12
Trycklov: 2009-05-11
Reservationer 3
bet 2008/09:TU14

Alla beredningar i utskottet

2009-04-23

Nya mål för framtidens resor och transporter (TU14)

Regeringen har lämnat förslag på övergripande mål för transportpolitiken och funktionsmål om tillgänglighet respektive hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är att med en förenklad målstruktur underlätta avvägningar i beslutsprocessen och styrningen liksom planeringen, genomförandet och uppföljningen av den statliga transportpolitiken. Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-18
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m800017
c23006
fp19009
kd21003
v01705
mp01207
Totalt143133073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Transportpolitikens övergripande mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om transportpolitikens övergripande mål (avsnitt 4.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:93 punkt 1.

3. Funktionsmål och hänsynsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om funktionsmålet om tillgänglighet (avsnitt 5.1) samt hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa (avsnitt 6.1).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:93 punkterna 2 och 3 samt avslår motion
2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) yrkandena 2-9.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. De transportpolitiska målens tillämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp, s, v) yrkandena 10-12.

Reservation 3 (s, v, mp)