Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande ochvittnen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2004

Beslut

Bättre möjligheter att bekämpa människosmuggling (SfU6)

Skärpta straff för smugglarna och tillfälliga uppehållstillstånd för brottsoffer och vittnen ska öka möjligheterna att sätta stopp för människosmuggling och människohandel. Maxstraffet vid människosmuggling höjs vid grovt brott från fängelse i två år, och i vissa fall fyra år, till sex år. Det blir också möjligt att ge tillfälliga uppehållstillstånd till utländska personer som utsatts för brott i Sverige, eller till vittnen. På så vis ökar chanserna att utreda och döma brott som människosmuggling och människohandel. Människosmuggling ingår ofta som ett led i människohandel, där de smugglade utnyttjas i till exempel prostitution. Den som får tillfälligt uppehållstillstånd ska under tiden ha tillgång till hälso- och sjukvård och socialt bistånd. Med människosmuggling menas att hjälpa en utländsk person att ta sig in i ett land där hon eller han inte har rätt att vara utan tillstånd, och där personen inte heller söker om asyl vid ankomsten. Det är inte straffbart att av ideella skäl hjälpa utländska personer att komma till Sverige och söka asyl. De nya bestämmelserna innebär ingen ändring på den punkten. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 oktober 2004.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-29
Justering: 2004-03-02
Betänkande publicerat: 2004-03-10
Trycklov: 2004-03-10
Reservationer 16
Betänkande 2003/04:SFU6

Bättre möjligheter att bekämpa människosmuggling (SfU6)

Skärpta straff för smugglarna och tillfälliga uppehållstillstånd för brottsoffer och vittnen ska öka möjligheterna att sätta stopp för människosmuggling och människohandel. Maxstraffet vid människosmuggling höjs vid grovt brott från fängelse i två år, och i vissa fall fyra år, till sex år. Det blir också möjligt att ge tillfälliga uppehållstillstånd till utländska personer som utsatts för brott i Sverige, eller till vittnen. På så vis ökar chanserna att utreda och döma brott som människosmuggling och människohandel. Människosmuggling ingår ofta som ett led i människohandel, där de smugglade utnyttjas i till exempel prostitution. Den som får tillfälligt uppehållstillstånd ska under tiden ha tillgång till hälso- och sjukvård och socialt bistånd. Med människosmuggling menas att hjälpa en utländsk person att ta sig in i ett land där hon eller han inte har rätt att vara utan tillstånd, och där personen inte heller söker om asyl vid ankomsten. Det är inte straffbart att av ideella skäl hjälpa utländska personer att komma till Sverige och söka asyl. De nya bestämmelserna innebär ingen ändring på den punkten. Enligt förslaget ska de nya bestämmelserna börja gälla den 1 oktober 2004. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-18
4

Beslut

Beslut: 2004-03-24
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf11 yrkande 1.

2. Människosmuggling och hjälp till olovlig vistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 2 a, 3, 3 a, 5 och 6 §§.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 2 a, 3, 3 a, 5 och 6 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Sf9 i denna del, 2003/04:Sf11 yrkandena 2 och 3, 2003/04:Sf12 yrkande 1, 2003/04:Sf13 yrkandena 1 i denna del, 2 och 3, 2003/04:Sf14 yrkande 1, 2003/04:Sf249 yrkande 15 och 2003/04:Sf257 yrkande 8.

Reservation 1 (c, fp, kd)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m420013
c011011
fp03909
kd03003
v00219
mp00125
-0000
Totalt164803372

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Olovlig vistelse i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 1 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 1 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Sf9 i denna del, 2003/04:Sf13 yrkande 1 i denna del och 2003/04:Sf14 yrkande 3 i denna del.

Reservation 4 (c, kd)
Reservation 5 (v, mp)

4. Anställning utan föreskrivet tillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 1 a och 7 §§.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 1 a och 7 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Sf9 i denna del och 2003/04:Sf13 yrkande 1 i denna del.

Reservation 6 (v, mp)

5. Otillåtet passerande av yttre gräns

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 1 b §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 1 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Sf9 i denna del, 2003/04:Sf13 yrkande 1 i denna del och 2003/04:Sf14 yrkandena 2 och 3 i denna del.

Reservation 7 (kd, v, mp)

6. Underlåtenhet att göra föreskriven anmälan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 2 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 10 kap. 2 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Sf9 i denna del och 2003/04:Sf13 yrkande 1 i denna del.

Reservation 8 (v, mp)

7. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 2 kap. 4 a, 5 och 5 c §§ samt 7 kap. 3 a §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 2 kap. 4 a, 5 och 5 c §§ samt 7 kap. 3 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ju290 yrkande 4, 2003/04:Ju348 yrkande 2, 2003/04:Ju390 yrkande 2 i denna del, 2003/04:Ju447 yrkande 6, 2003/04:Ju448 yrkandena 3 i denna del och 4, 2003/04:Ju452 yrkande 3, 2003/04:U255 yrkande 14 i denna del, 2003/04:Sf10 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sf11 yrkandena 4 och 7, 2003/04:Sf12 yrkande 2, 2003/04:Sf13 yrkande 1 i denna del, 2003/04:Sf14 yrkande 4, 2003/04:Sf249 yrkande 5, 2003/04:Sf259 yrkandena 1 i denna del och 2 och 2003/04:Sf403 yrkande 32.

Reservation 9 (c, fp)
Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m420013
c011011
fp03909
kd00303
v00219
mp00125
-0000
Totalt164506372

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Sjukvård, socialt bistånd och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de i propositionen föreslagna riktlinjerna om statlig ersättning till kommuner och landsting för vissa utlänningar.
Riksdagen godkänner de i propositionen föreslagna riktlinjerna om statlig ersättning till kommuner och landsting för vissa utlänningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Ju290 yrkande 5, 2003/04:Ju390 yrkande 2 i denna del, 2003/04:Ju448 yrkande 3 i denna del, 2003/04:U255 yrkande 14 i denna del, 2003/04:Sf10 yrkande 4, 2003/04:Sf11 yrkande 6, 2003/04:Sf259 yrkande 1 i denna del och 2003/04:A4 yrkande 11.

Reservation 13 (c, kd, mp)

9. Stöd vid återvändande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju390 yrkande 2 i denna del, 2003/04:U255 yrkande 14 i denna del, 2003/04:Sf10 yrkande 3 och 2003/04:Sf11 yrkande 5.

Reservation 14 (c, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (c, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m420013
c011011
fp38109
kd03003
v40179
mp01205
-0000
Totalt206541772

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Tillfällig vistelse utanför förvarslokal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 6 kap. 19 §.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) såvitt avser 6 kap. 19 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2003/04:Sf10 yrkande 5 och 2003/04:Sf13 yrkande 1 i denna del.

Reservation 15 (c)
Reservation 16 (mp)

11. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) till den del det inte omfattas av punkterna 2-7 och 10.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529) till den del det inte omfattas av punkterna 2-7 och 10.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:35 punkt 1 i denna del.