Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m.

Utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 april 2006

Beslut

Mänskliga rättigheter (UU15)

Utrikesutskottet redovisade för riksdagen sin syn på motionsförslag om bland annat mänskliga rättigheter. Utskottet har behandlat följande huvudområden: 1. Mänskliga rättigheter - politiska, sociala, kulturella rättigheter och rätten till utveckling. 2. Dödsstraff och tortyr. 3. FN-systemet. 4. Situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter. 5. Barns situation, jämställdhet, kvinnors situation, könsrelaterad handel. 6. Förtryck på grund av sexuell läggning med mera. Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om mänskliga rättigheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-02-14, 2006-02-23, 2006-03-09

Mänskliga rättigheter (UU15)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin syn på motionsförslag om bland annat mänskliga rättigheter. Utskottet har behandlat följande huvudområden: 1. Mänskliga rättigheter - politiska, sociala, kulturella rättigheter och rätten till utveckling. 2. Dödsstraff och tortyr. 3. FN-systemet. 4. Situationen för etniska, kulturella och religiösa minoriteter. 5. Barns situation, jämställdhet, kvinnors situation, könsrelaterad handel. 6. Förtryck på grund av sexuell läggning med mera. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om mänskliga rättigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.