Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets bet 2007/08:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2008

Beslut

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU9)

Riksdagen redovisar sin syn på frågor om mänskliga rättigheter, MR, med anledning av en skrivelse från regeringen och ett antal motionsförslag. Riksdagen ställer sig bakom regeringen politik på MR-området. Den vilar på en fast grund av respekt för internationella konventioner och överenskommelser och utgör en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken. Riksdagen delar regeringens uppfattning om vikten av ett resultatinriktat arbete på området. Målet måste vara att de mänskliga rättigheterna efterlevs fullt ut av alla stater. Arbetet för mänskliga rättigheter ska genomsyra alla områden inom utrikespolitiken och sambandet stärkas mellan mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling byggd på rättsstatens principer. Mänskliga rättigheter ska ges en mer framträdande roll i arbetet för fred och säkerhet samt inom utvecklingssamarbetet. Även inom FN och EU ska Sverige prioritera arbete för de mänskliga rättigheterna. Riksdagen sade nej till motionsförslagen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

139 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-05-15
Justering: 2008-05-20
Betänkande publicerat: 2008-05-27
Trycklov: 2008-05-27
Reservationer 47
bet 2007/08:UU9

Alla beredningar i utskottet

2008-05-15, 2008-05-08, 2008-04-17

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU9)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin syn på frågor om mänskliga rättigheter, MR, med anledning av en skrivelse från regeringen och ett antal motionsförslag. Utskottet ställer sig bakom regeringen politik på MR-området. Den vilar på en fast grund av respekt för internationella konventioner och överenskommelser och utgör en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Utskottet delar regeringens uppfattning om vikten av ett resultatinriktat arbete på området. Målet måste vara att de mänskliga rättigheterna efterlevs fullt ut av alla stater. Arbetet för mänskliga rättigheter ska genomsyra alla områden inom utrikespolitiken och sambandet stärkas mellan mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling byggd på rättsstatens principer. Mänskliga rättigheter ska ges en mer framträdande roll i arbetet för fred och säkerhet samt inom utvecklingssamarbetet. Även inom FN och EU ska Sverige prioritera arbete för de mänskliga rättigheterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-11
4

Beslut

Beslut: 2008-06-12
58 förslagspunkter, 49 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U20 yrkande 1, 2007/08:U349 yrkande 2 och 2007/08:U352 yrkandena 1 och 3-6.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010029
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v01903
mp14005
Totalt26319067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa frågor om mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U22 yrkande 2 och 2007/08:U349 yrkande 1.

Reservation 2 (s, v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v01903
mp00154
Totalt1481221564

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. ESK-rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U22 yrkande 8.

Reservation 4 (v, mp)

4. Demokratibyggande, MR och rättsstaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U216, 2006/07:U250, 2007/08:K375 yrkande 2, 2007/08:U21, 2007/08:U22 yrkandena 1 och 3, 2007/08:U349 yrkande 20 och 2007/08:U350 yrkande 22.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v00193
mp15004
Totalt1631031964

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Flyktingskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U22 yrkandena 13 och 14.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020028
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v01903
mp01504
Totalt25034065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Dödsstraff och tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U215, 2007/08:U213 yrkande 1, 2007/08:U232 yrkandena 2 och 3, 2007/08:U260, 2007/08:U333 yrkande 3, 2007/08:U349 yrkandena 4-8 och 27 samt 2007/08:U359 yrkande 9.

Reservation 8 (mp)

7. Rättsstatens principer och humanitär rätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U258 yrkande 1, 2007/08:U20 yrkande 3, 2007/08:U22 yrkande 4, 2007/08:U349 yrkande 43 och 2007/08:U352 yrkande 9.

Reservation 9 (v)
Reservation 10 (mp)

8. ICC

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U20 yrkande 5, 2007/08:U22 yrkande 5 och 2007/08:U349 yrkandena 41 och 42.

Reservation 11 (v, mp)

9. Kvinnors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U258 yrkande 4, 2006/07:So374 yrkande 7, 2007/08:U20 yrkande 6, 2007/08:U251 yrkande 6, 2007/08:U349 yrkandena 15, 17 och 18, 2007/08:U350 yrkandena 18 och 19, 2007/08:U353 yrkande 11, 2007/08:U354 yrkandena 20 och 22, 2007/08:U358 yrkande 5 och 2007/08:Sf348 yrkande 2.

Reservation 12 (v)

10. Bistånd rörande kvinnors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U22 yrkande 6.

Reservation 13 (v, mp)

11. Barnets rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U22 yrkande 7, 2007/08:U213 yrkande 2 och 2007/08:U354 yrkandena 2, 3, 7-11, 14, 15, 18, 19, 21 och 25.

Reservation 14 (v, mp)

12. Initiativ mot barnsexturism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju216 yrkande 6.

Reservation 15 (v)

13. HBT-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U210 yrkandena 1, 2, 6 och 9, 2006/07:U269 yrkandena 3 och 4, 2006/07:U294 yrkandena 18 och 19, 2006/07:So463 yrkandena 31-33, 2007/08:U304 yrkandena 22 och 23, 2007/08:U349 yrkandena 25, 26 och 28, 2007/08:U354 yrkande 26 och 2007/08:So294 yrkande 34.

Reservation 16 (v, mp)

14. Minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U349 yrkandena 19 och 21-24.

15. Tilläggsprotokoll till ESK-konventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U253 yrkande 1, 2007/08:U20 yrkande 2, 2007/08:U276 yrkande 1 och 2007/08:U349 yrkande 3.

Reservation 17 (v, mp)

16. Tilläggsprotokoll till Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 12 och 2006/07:U232 yrkande 2.

Reservation 18 (v)

17. Rätten till mat och vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U253 yrkande 2, 2007/08:U22 yrkandena 9 och 10 samt 2007/08:U276 yrkande 2.

Reservation 19 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m820015
c24005
fp23005
kd18006
v01903
mp01504
Totalt25034065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Säkerhetspolitik och MR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U233 yrkande 1, 2006/07:U264 yrkande 2, 2007/08:U20 yrkande 4, 2007/08:U204 yrkande 1, 2007/08:U251 yrkande 14, 2007/08:U263 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:U344 yrkande 2.

Reservation 20 (v, mp)

19. Handlingsplan för resolution 1325

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U218 yrkande 1.

Reservation 21 (v)

20. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U258 yrkande 9 och 2007/08:U352 yrkande 7.

Reservation 22 (s, v, mp)

21. MR i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U15 yrkande 11, 2007/08:U349 yrkandena 9-11, 2007/08:U354 yrkandena 4-6 och 17, 2007/08:U357 yrkandena 3, 9 och 10 samt 2007/08:U358 yrkandena 2, 7 och 13.

Reservation 23 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1102027
m820015
c25004
fp23005
kd18006
v01903
mp14104
Totalt163122064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Globala ramavtal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U20 yrkandena 7 och 8.

Reservation 24 (v)

23. Företagens ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U22 yrkandena 11 och 12 samt 2007/08:U201 yrkande 8.

Reservation 25 (v, mp)

24. MR och migration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sf222 yrkandena 4-6 och 2007/08:Sf277 yrkandena 4-6.

Reservation 26 (v)

25. Bilateralt arbete för de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U349 yrkande 35.

26. FN

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U258 yrkandena 7, 8, 10 och 14-16, 2007/08:U349 yrkandena 38-40 och 2007/08:U352 yrkande 2.

Reservation 27 (v, mp)

27. Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U205 yrkande 2, 2006/07:U224 yrkandena 1-5, 2006/07:U303 yrkandena 1 och 3, 2006/07:U305 yrkande 1 och 2007/08:U308 yrkande 1.

Reservation 28 (v)

28. Turkiet - folkmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U205 yrkande 1, 2006/07:U303 yrkandena 2 och 4, 2006/07:U305 yrkande 2, 2007/08:U308 yrkande 2 och 2007/08:U377.

Reservation 29 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1002127
m810016
c25004
fp22105
kd17007
v01903
mp01504
Totalt24537166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Gränsöverskridande konflikter i Afrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U275 yrkandena 11-13 och 17, 2007/08:U249 yrkandena 1-4 och 2007/08:U360 yrkandena 7 och 11.

Reservation 30 (v)

30. Eritrea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U267 yrkandena 1-3, 2006/07:U271 yrkandena 1-5, 2006/07:U275 yrkandena 5-10, 2006/07:U306, 2007/08:U15 yrkande 35, 2007/08:U207, 2007/08:U332, 2007/08:U349 yrkande 36, 2007/08:U360 yrkandena 12 och 15 samt 2007/08:U364 yrkandena 1-5.

Reservation 31 (v)
Reservation 32 (mp)

31. Etiopien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U275 yrkandena 14-16.

Reservation 33 (v, mp)

32. Somalia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U15 yrkande 31, 2007/08:U249 yrkandena 5 och 6 samt 2007/08:U360 yrkande 8.

Reservation 34 (v)

33. Somaliland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U15 yrkande 32 och 2007/08:U360 yrkande 9.

34. Sudan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U275 yrkandena 1, 2 och 4, 2007/08:U15 yrkande 30 och 2007/08:U360 yrkande 10.

Reservation 35 (v)

35. Sudan och AU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U275 yrkande 3.

Reservation 36 (v, mp)

36. Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U201 yrkandena 1-3 och 5-11, 2006/07:U243 yrkandena 1-8, 2007/08:U15 yrkande 33, 2007/08:U224 yrkandena 1, 2 och 5, 2007/08:U315 yrkandena 1-9, 2007/08:U317 yrkandena 1 och 3-6 samt 2007/08:U360 yrkande 13.

Reservation 37 (s)
Reservation 38 (v)
Reservation 39 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m820015
c25004
fp22006
kd18006
v00193
mp00154
Totalt1471033465

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Zimbabwe

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U15 yrkande 34 och 2007/08:U360 yrkande 14.

38. Allmänna frågor om Mellanöstern och Nordafrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U350 yrkandena 21 och 23.

39. Mellanöstern och Israel-Palestina-konflikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U206 yrkande 7, 2006/07:U227 yrkandena 1, 2 och 5-11, 2006/07:U230 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U222 yrkandena 1-3, 2007/08:U285 och 2007/08:U350 yrkandena 1-13 och 20.

Reservation 40 (v)
Reservation 41 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m820015
c25004
fp23005
kd17007
v01903
mp00154
Totalt250191565

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Kärnvapenfri zon i Mellanöstern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U235.

Reservation 42 (v, mp)

41. Libanon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U206 yrkande 5 och 2007/08:U350 yrkande 17.

Reservation 43 (v)

42. Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U257 yrkandena 1, 2, 4-6 och 9 samt 2007/08:U350 yrkande 14.

Reservation 44 (v)

43. Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U350 yrkande 16.

44. Egypten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U350 yrkande 15.

45. Centralamerika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U351 yrkande 5.

46. Bolivia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:U207 yrkandena 1-5.

47. Brasilien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U351 yrkande 2.

48. Chile

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U351 yrkande 3.

49. Colombia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U235 yrkandena 1-7, 2006/07:U301, 2007/08:U254 yrkande 1 och 2007/08:U351 yrkande 1.

Reservation 45 (v)

50. Kuba

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U351 yrkande 4.

51. USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U349 yrkande 37.

52. Asien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U359 yrkandena 1, 2, 5-8 och 10-12.

53. Bangladesh

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U223 yrkandena 1-3.

Reservation 46 (v)

54. Burma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:U324 och 2007/08:U359 yrkande 4.

55. Indonesien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U221.

Reservation 47 (v)

56. Kina/Tibet/Xinjiang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U284 yrkandena 1 och 2, 2006/07:U304, 2007/08:U232 yrkandena 1, 4 och 5, 2007/08:U274 yrkandena 1 och 2, 2007/08:U323, 2007/08:U326, 2007/08:U333 yrkandena 2, 4 och 5, 2007/08:U359 yrkandena 3 och 22 samt 2007/08:U378 yrkandena 1 och 2.

57. Övriga yrkanden om andra frågor och länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

58. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:109 till handlingarna.