Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets bet 2008/09:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2009

Beslut

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet har redovisat för riksdagen sin syn på motioner om mänskliga rättigheter (MR) från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet har behandlat frågor om mål och inriktning för mänskliga rättigheter, kvinnors respektive barns rättigheter, FN, diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt rättigheter för och diskriminering av personer som tillhör nationella eller etniska, språkliga eller religiösa minoriteter. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna utgör en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken. Engagemanget för de mänskliga rättigheterna speglar förhoppningarna om en värld där människor kan leva fria, utan fruktan och nöd. Riksdagen sa nej till motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-03-26
Justering: 2009-04-02
Betänkande publicerat: 2009-04-02
Trycklov: 2009-04-02
Reservationer 2
bet 2008/09:UU15

Alla beredningar i utskottet

2009-03-26, 2009-03-12

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet redovisar för riksdagen sin syn på motioner om mänskliga rättigheter (MR) från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet behandlar frågor om mål och inriktning för mänskliga rättigheter, kvinnors respektive barns rättigheter, FN, diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet samt rättigheter för och diskriminering av personer som tillhör nationella eller etniska, språkliga eller religiösa minoriteter. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna utgör en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken. Engagemanget för de mänskliga rättigheterna speglar förhoppningarna om en värld där människor kan leva fria, utan fruktan och nöd. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-15
4

Beslut

Beslut: 2009-04-16
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa frågor om mål och inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U203 yrkande 7, 2008/09:U246, 2008/09:U335, 2008/09:U341, 2008/09:U349 yrkandena 27 och 38, 2008/09:U353 och 2008/09:Kr310 yrkande 2.

2. Beslut om internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö204 yrkande 13.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s953032
m790018
c22007
fp20008
kd18006
v01903
mp01504
Totalt23437078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kvinnors rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U226, 2008/09:U234, 2008/09:U236, 2008/09:U256 yrkande 1, 2008/09:U259, 2008/09:U302 yrkande 1, 2008/09:U350 och 2008/09:U360 yrkandena 1, 6 och 9.

4. SRHR-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 30 i denna del.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m790018
c22007
fp20008
kd18006
v01903
mp01504
Totalt139132078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Barnets rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U334 yrkandena 1 och 2.

6. Diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U349 yrkande 33 i denna del.

7. Rättigheter för och diskriminering av personer som tillhör nationella eller etniska, språkliga eller religiösa minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U301.

8. Förenta nationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:U214.

9. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U204 yrkandena 1 och 3-5, 2008/09:U216, 2008/09:U280 yrkande 2, 2008/09:U281, 2008/09:U294, 2008/09:U305, 2008/09:U309, 2008/09:U323 yrkandena 22-25, 2008/09:U343 yrkande 6, 2008/09:U346 yrkandena 9 och 10, 2008/09:U349 yrkandena 28, 30 i denna del, 32, 33 i denna del, 36, 37, 39 och 40, 2008/09:U360 yrkande 2, 2008/09:Sf331 yrkandena 4-6 och 2008/09:A376 yrkande 4.