Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2010

Beslut

Motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna tar upp frågor om folkrätt samt mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Utrikesutskottet redovisar i beslutsunderlaget sin syn syn på motioner om mänskliga rättigheter i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-03-02, 2010-03-25, 2010-04-08

Motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna tar upp frågor om folkrätt samt mål och inriktning för den svenska politiken för de mänskliga rättigheterna. Utskottet redovisar också sin syn på motioner om mänskliga rättigheter i följande länder: Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Senegal, Bolivia, Honduras, Nicaragua, USA, Kina och Thailand. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.