Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2012

Beslut

Mänskliga rättigheter i Sveriges och EU:s utrikespolitik (UU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar framför allt om MR-frågor i vissa regioner och länder i världen. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Utskottet har redovisat sina överväganden med anledning av EU-kommissionens och EU:s utrikestjänsts gemensamma meddelande Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder - Effektivare metoder. Meddelandet innehåller olika förslag på hur EU bättre ska kunna främja mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken. Utskottet understryker bland annat att EU överlag bör ta större hänsyn till mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning vid tilldelningen av externt bistånd till partnerländerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-27
Justering: 2012-03-29
Betänkande publicerat: 2012-04-11
Trycklov: 2012-04-10
Reservationer 8
Betänkande 2011/12:UU8

Alla beredningar i utskottet

2012-03-27, 2012-03-22, 2012-02-23, 2012-02-02, 2011-12-15

Mänskliga rättigheter i Sveriges och EU:s utrikespolitik (UU8)

Utrikesutskottet har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar framför allt om MR-frågor i vissa regioner och länder i världen. Utrikesutskottet framhåller i sitt beslutsunderlag till riksdagen att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Utskottet har redovisat sina överväganden med anledning av EU-kommissionens och EU:s utrikestjänsts gemensamma meddelande Mänskliga rättigheter och demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder - Effektivare metoder. Meddelandet innehåller olika förslag på hur EU bättre ska kunna främja mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken. Utskottet understryker bland annat att EU överlag bör ta större hänsyn till mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning vid tilldelningen av externt bistånd till partnerländerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-18
4

Beslut

Beslut: 2012-04-18
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Afrika - samhällsstyrning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 63.

2. Afrikas horn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 69.

3. Eritrea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U210 av Helena Leander och Bodil Ceballos (båda MP),
2010/11:U237 av Gunnar Andrén m.fl. (FP),
2010/11:U251 av Cecilia Magnusson (M),
2010/11:U285 av Annelie Enochson m.fl. (KD),
2010/11:U301 av Ulf Berg (M),
2010/11:U302 av Staffan Anger (M),
2010/11:U303 av Erik Bengtzboe (M),
2010/11:U304 av Maryam Yazdanfar (S),
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 31 och 71,
2010/11:U314 av Staffan Danielsson (C),
2011/12:U201 av Arhe Hamednaca (S),
2011/12:U244 av Cecilia Magnusson (M),
2011/12:U247 av Gustaf Hoffstedt (M),
2011/12:U263 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (båda KD),
2011/12:U268 av Staffan Anger (M),
2011/12:U298 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),
2011/12:U302 av Gunnar Andrén m.fl. (FP),
2011/12:U303 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2011/12:U304 av Anita Brodén (FP),
2011/12:U310 av Staffan Danielsson (C),
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 71 och
2011/12:U320 av Edward Riedl (M).

4. Etiopien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 70.

5. Sudan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 68 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 72 i denna del.

6. Sydsudan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 72 i denna del.

7. Zimbabwe

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 70 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 74.

8. USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U274 av Annika Lillemets m.fl. (MP).

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S931018
M940013
MP02005
FP20004
C16007
SD18001
V01504
KD16003
-0001
Totalt25736056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Latinamerika - allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 83.

Reservation 2 (V)

10. Chile

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 84 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 85.

11. Colombia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 83,
2011/12:U226 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 5-11 samt
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 84.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP20005
FP20004
C16007
SD18001
V01504
KD16003
-0001
Totalt27815056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Honduras

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U203 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (V)

13. Kuba

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 86,
2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson (båda KD) yrkande 2 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 87.

14. Mexiko

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 85 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 86.

15. Nicaragua

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 87 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 88.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP02005
FP20004
C16007
SD18001
V01504
KD16003
-0001
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Asien - allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 77, 78 och 80 samt
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkandena 79-81.

17. Burma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U258 av Bodil Ceballos och Hans Linde (MP, V) yrkandena 1, 3, 5 och 7-9,
2010/11:U267 av Matilda Ernkrans (S),
2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) yrkandena 1, 3, 5 och 6,
2011/12:U217 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (båda SD) och
2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) yrkandena 4, 6 och 7.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP20005
FP20004
C16007
SD01801
V15004
KD15004
-0001
Totalt27418057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 81 och
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 82.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP02005
FP20004
C16007
SD18001
V01504
KD16003
-0001
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U234 av Gunnar Axén och Finn Bengtsson (båda M),
2010/11:U258 av Bodil Ceballos och Hans Linde (MP, V) yrkande 2,
2010/11:U288 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, FP, C) yrkande 2,
2010/11:U308 av Caroline Szyber och Andreas Carlson (båda KD) yrkande 1,
2010/11:U316 av Finn Bengtsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M),
2011/12:U217 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 4-6,
2011/12:U243 av Tina Acketoft (FP),
2011/12:U260 av Caroline Szyber (KD),
2011/12:U265 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 1-6,
2011/12:U280 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 2,
2011/12:U283 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:U290 av Hillevi Larsson (S) yrkande 1,
2011/12:U319 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Finn Bengtsson (båda M),
2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) yrkandena 1-3 och 5 samt
2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 1 och 2.