Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2014

Beslut

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011, 2012 och 2013 som handlar om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lämnar ledamöterna in ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter. Under olika år har utrikesutskottet valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlade utskottet motioner främst med inriktning på mänskliga rättigheter i vissa regioner och länder i världen. Motionerna handlar om Afrika allmänt, Sahelregionen, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Sydsudan, Latinamerika allmänt, Colombia, Guatemala och Pakistan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-20
Justering: 2014-03-27
Betänkande publicerat: 2014-04-01
Trycklov: 2014-03-31
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:UU15

Alla beredningar i utskottet

2014-03-20, 2014-03-13, 2014-03-04, 2014-02-06

Nej till motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010, 2011, 2012 och 2013 som handlar om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Varje år lämnar ledamöterna in ett stort antal motionsförslag om olika frågor som rör mänskliga rättigheter. Under olika år har utrikesutskottet valt att behandla mänskliga rättigheter ur olika perspektiv. Den här gången behandlade utskottet motioner främst med inriktning på mänskliga rättigheter i vissa regioner och länder i världen. Motionerna handlar om Afrika allmänt, Sahelregionen, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Sydsudan, Latinamerika allmänt, Colombia, Guatemala och Pakistan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-16
4

Beslut

Beslut: 2014-04-16
18 förslagspunkter, 12 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. MR-strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 33.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP02104
FP18006
C17006
SD19001
V01306
KD17002
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Fritt och öppet internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 9 i denna del och
2013/14:N441 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 46.

3. Afrika allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 60,
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 61,
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 62 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 74.

Reservation 2 (S, MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP02104
FP18006
C17006
SD19001
V00136
KD17002
Totalt1641161356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Sahel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 71 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 83.

5. Demokratiska republiken Kongo

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U274 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 5 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 89.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M930014
MP02104
FP18006
C17006
SD19001
V01306
KD17002
Totalt25934056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Eritrea - MR allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 73 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 85.

7. Eritrea - Dawit Isaak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (båda KD),
2012/13:U250 av Anita Brodén (FP),
2012/13:U255 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2012/13:U258 av Staffan Anger (M),
2012/13:U263 av Arhe Hamednaca m.fl. (S),
2012/13:U265 av Staffan Danielsson och Rickard Nordin (båda C),
2012/13:U301 av Gunnar Andrén och Maria Lundqvist-Brömster (båda FP),
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 31,
2012/13:U337 av Cecilia Magnusson (M),
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 11,
2013/14:U236 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:U244 av Staffan Anger (M),
2013/14:U255 av Helén Pettersson i Umeå och Hannah Bergstedt (båda S) och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 42.

Reservation 5 (MP, V)

8. Etiopien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 72,
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 10 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 84.

9. Mauretanien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U312 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 6 (S, MP)

10. Nigeria

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U304 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M930014
MP21004
FP18006
C17006
SD01901
V13006
KD17002
Totalt27419056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Senegal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 6.

12. Somalia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 8 (MP, V)

13. Sudan, Sydsudan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 74,
2012/13:U316 av Annika Lillemets m.fl. (MP),
2013/14:U235 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 86.

Reservation 9 (MP, V)

14. Latinamerika allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U208 av Hans Linde m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 10 (MP, V)

15. Colombia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 85,
2013/14:U208 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:U222 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 98.

Reservation 11 (MP, V)

16. Guatemala

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U222 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 12 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S941017
M930014
MP02104
FP18006
C17006
SD19001
V01306
KD17002
Totalt25835056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Pakistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U304 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M930014
MP21004
FP18006
C17006
SD01901
V13006
KD17002
Totalt27419056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.