Mänskliga rättigheter m.m. –länder, områden, enskildafolkgrupper och vissa FN-frågor

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2002

Beslut

Motioner om mänskliga rättigheter (UU8)

Riksdagen besvarade eller avslog motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-03-05
Justering: 2002-03-07
Trycklov: 2002-03-13
Reservationer 19
Betänkande 2001/02:UU8

Alla beredningar i utskottet

2002-03-05, 2002-02-14, 2002-02-07

Motioner om mänskliga rättigheter (UU8)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen besvarar eller avslår motioner om mänskliga rättigheter och andra förhållanden som rör länder, områden och folkgrupper. Utskottet ställer sig bakom den av regeringen förda politiken på mänskliga-rättighetsområdet, i de fall som aktualiserats av motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-20
4

Beslut

Beslut: 2002-03-21
78 förslagspunkter, 60 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Demokrati, utveckling och ett vidgat säkerhetsbegrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U313 samt 2001/02:U335 yrkande 1 besvarade med vad utskottet anfört.

2. Bistånd och mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U328 yrkande 5 och förklarar motionerna 2001/02:U225 yrkande 2, 2001/02:U237 samt 2001/02:U328 yrkandena 3, 4 och 19 22 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 1 (m, c)
Reservation 2 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m067014
c01602
fp00124
kd00375
v38005
mp13003
-0110
Totalt164845051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Internationella konventioner

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U205 och förklarar motionerna 2000/01:U661 yrkandena 8 11, 2001/02:U234 yrkande 4 samt 2001/02:U333 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 3 (v)

4. Dödsstraff och tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U209 yrkande 19 samt 2001/02:345 yrkandena 11 och 12 besvarade med vad utskottet anfört.

5. Diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U209 yrkande 1 och förklarar motionerna 2000/01:U661 yrkandena 12 15, 2001/02:U345 yrkande 18, 2001/02:L367 yrkandena 19 och 20 samt 2001/02:L371 yrkandena 46 och 47 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 4 (c, fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m670014
c01512
fp01204
kd37005
v03805
mp01303
-1100
Totalt21879151

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kvinnors situation i krig och andra utsatta situationer

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U209 yrkandena 10 12, 2001/02:U277 samt 2001/02:U349 yrkande 21 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 5 (kd, v)

7. Prenatal könsdiskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U204 yrkande 2, 2001/02:U209 yrkande 18, 2001/02:U222 yrkande 6, 2001/02:U327 yrkande 11 samt 2001/02:U349 yrkandena 11 14 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 6 (c, kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m670014
c0000
fp12004
kd03705
v03805
mp7603
-2000
Totalt20197051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Tilläggsprotokoll till konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U242, 2001/02:U252 yrkandena 5 och 6, 2001/02:U345 yrkande 15 samt 2001/02:U349 yrkande 22 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 7 (v)

9. Sexuell exploatering och prostitution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U209 yrkandena 13, 14 och 17, 2001/02:U308 yrkandena 1, 3 och 4 samt 2001/02:U349 yrkandena 4 och 7 besvarade med vad utskottet anfört.

10. Hedersmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U345 yrkande 16 samt 2001/02:U349 yrkandena 1 och 2 besvarade med vad utskottet anfört.

11. Rasism och slavhandel

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U209 yrkande 20, 2001/02:U220 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U345 yrkande 13 samt 2001/02:U347 yrkandena 1, 3, 5 och 8 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 8 (v)

12. Terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U347 yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört.

13. Religionsfrihetn Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U297 samt 2001/02:U345 yrkande 14 besvarade med vad utskottet anfört.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

14. Funktionshindrades situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 19 besvarad med vad utskottet anfört.

15. Krigsförbrytelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkandena 27 och 28 besvarad med vad utskottet anfört.

16. Fängslade oppositionella i Moldavien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U265 besvarad med vad utskottet anfört.

17. Förhållandena i Rysslan

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U312 yrkandena 14 (delvis) och 15 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 9 (m)

18. Förhållandena i Tjetjenien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U230 yrkandena 1 3 besvarad med vad utskottet anfört.

19. Förhållandena i Vitryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U312 yrkande 14 (delvis), 2001/02:U328 yrkande 9 samt 2001/02:U345 yrkande 62 besvarade med vad utskottet anfört.

20. Assyriers/syrianers och kaldéers situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U262 yrkandena 1 3 och 5 8 besvarad med vad utskottet anfört.

21. Stockholms internationella forum om Förintelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U235 besvarad med vad utskottet anfört.

22. Massakrer på assyrier/syrianer och kaldéer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U219 yrkandena 1 3 samt 2001/02:U271 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 10 (kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121018
m670014
c16002
fp12004
kd03705
v03805
mp0000
-2000
Totalt20989051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Förhållandena i Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U293 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U247 yrkandena 1 4, 2001/02:U255 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:U345 yrkande 31 besvarade med vad utskottet anfört.

24. EU:s och Sveriges roll i Mellanöstern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U257 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U280 yrkandena 1 9, 2001/02:U285 yrkandena 1, 2, 4, 9 och 10 samt 2001/02:U346 yrkandena 1 3 besvarade med vad utskottet anfört.

25. Dialogen mellan parterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U285 yrkandena 3, 5 och 6 besvarad med vad utskottet anfört.

26. Regionala aktörer i Mellanöstern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U285 yrkandena 7 och 8 besvarad med vad utskottet anfört.

27. Fördomar mellan parterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U291 besvarad med vad utskottet anfört.

28. Enskilda MR-fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U256 yrkandena 1 och 2 besvarad med vad utskottet anfört.

29. Bombningar och flygförbudszoner i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U317 yrkande 4 och 2001/02:U337 yrkande 4 samt förklarar motion 2001/02:U282 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

30. Sanktionerna mot Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U262 yrkande 4, 2001/02:U278, 2001/02:U282 yrkandena 2, 4 och 5, 2001/02:U325 yrkande 4 samt 2001/02:U337 yrkande 5 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110218
m660114
c16002
fp12004
kd37005
v03805
mp01303
-2000
Totalt24451351

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Minoriteterna i Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U337 yrkande 6 och förklarar motionerna 2001/02:U275, 2001/02:U282 yrkandena 3, 6 och 7, 2001/02:U325 yrkandena 1 3 och 5 samt 2001/02:U337 yrkandena 1 3 besvarade med vad utskottet anfört.

32. Kurdernas situation

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U210 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 12 (v)

33. Förhållandena i Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U252 yrkande 4, 2001/02:U270 yrkandena 1 6, 8 och 9 samt 2001/02:U289 yrkandena 1 och 2 besvarade med vad utskottet anfört.

34. Förhållandena i Afghanistan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 56 besvarad med vad utskottet anfört.

35. Förhållandena i Burma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 32 besvarad med vad utskottet anfört.

36. Förhållandena i Sri Lanka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U212 yrkandena 1 3 besvarad med vad utskottet anfört.

37. Taiwan i internationella orgnisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U202 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U213, 2001/02:U274 yrkande 1, 2001/02:U299 yrkande 1, 2001/02:U307 samt 2001/02:U345 yrkandena 52 54 besvarade med vad utskottet anfört.

38. Taiwans representationskontor i Sverige och svensk representation i Taiwan

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U202 yrkande 3, 2001/02:U236, 2001/02:U299 yrkande 2, 2001/02:U345 yrkande 48 och förklarar motionerna 2001/02:U202 yrkande 4, 2001/02:U345 yrkandena 49 och 50 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 13 (m, fp)

39. Det officella utbytet med Taiwan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U217 samt 2001/02:U345 yrkande 51 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m067014
c01602
fp01204
kd03705
v38005
mp11023
-0200
Totalt162134251

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

40. Relationerna mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U274 yrkande 2 samt 2001/02: U345 yrkande 47 besvarade med vad utskottet anfört.

41. Dödsstraffet i Taiwan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U215 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

42. Förhållandena för oliktänkande i Folkrepubliken Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U206 besvarad med vad utskottet anfört.

43. Taiwan som demokratisk förebild för Folkrepubliken Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U214 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

44. Folkrepubliken Kinas kärnvapenupprustning

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U214 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 15 (m, c)

45. Folkrepubliken Kinas inblandning i Taiwans inre angelägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U214 yrkandena 3 5 besvarad med vad utskottet anfört.

46. Sveriges och Europeiska unionens Kinapolitik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U214 yrkande 6.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

47. Dödsstaffet och moderniseringen av rättsväsendet i Folkrepubliken Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U215 yrkandena 1 3 besvarad med vad utskottet anfört.

48. Förföljelse av oliktänkande i Folkrepubliken Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U215 yrkande 4 besvarad med vad utskottet anfört.

49. Folkrepubliken Kina och förklaringen om de mänskliga rättigherna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U215 yrkande 5 besvarad med vad utskottet anfört.

50. Tvångsaborter i Folkrepubliken Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U215 yrkande 6 besvarad med vad utskottet anfört.

51. Den demokratiska utvecklingen i Folkrepubliken Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U252 yrkande 2 samt 2001/02:U290 besvarade med vad utskottet anfört.

52. Den politiska dialogen med Folkrepubliken Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkandena 42 44 besvarad med vad utskottet anfört.

53. Förhållandena i Hongkong

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 45 besvarad med vad utskottet anfört.

54. Förhållandena i Tibet och Xinjiang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U320 yrkandena 1 5, 2001/02:U336 yrkandena 1 5 samt 2001/02:U345 yrkande 46 besvarade med vad utskottet anfört.

55. Förhållandena i Indonesien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkandena 33 och 34 besvarad med vad utskottet anfört.

56. Förhållandena i Acheprovinsen, Västra Papua och Moluckerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkandena 36 38 besvarad med vad utskottet anfört.

57. Förhållandena i Östtimor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U252 yrkande 1, 2001/02:U254 yrkandena 1 3 samt 2001/02:U345 yrkandena 40 och 41 besvarade med vad utskottet anfört.

58. Förhållandena i Nordkorea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 58 besvarad med vad utskottet anfört.

59. Förhållandena i Algeriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 59 besvarad med vad utskottet anfört.

60. Förhållandena i Västsahara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U329 yrkandena 1 4 besvarad med vad utskottet anfört.

61. Förhållandena i Sudan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U292 samt 2001/02:U345 yrkande 64 besvarade med vad utskottet anfört.

62. Förhållandena i Eritrea

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U208 yrkandena 1 6 besvarad med vad utskottet anfört.

63. Förhållandena i Etiopien

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U211 yrkandena 1 och 2 besvarad med vad utskottet anfört.

64. Förhållandena i Kenya

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U246 yrkandena 1 3 besvarad med vad utskottet anfört.

65. Förhållandena i Tanzania

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkande 63 besvarad med vad utskottet anfört.

66. Främjande av regionala strukturer i södra Afrika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U225 yrkande 1 besvarad med vad utskottet anfört.

67. Förhållandena i Zimbabwe

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U345 yrkandena 60 och 61 besvarad med vad utskottet anfört.

68. Förhållandena i Colombia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U281 besvarad med vad utskottet anfört.

69. Förhållandena i Kuba

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U328 yrkande 10 samt 2001/02:U345 yrkande 55 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 17 (c, fp, kd)

70. Dödsstraffet i USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U252 yrkande 3 besvarad med vad utskottet anfört.

71. Tvångsförflyttning av indianer i USA

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U294 besvarad med vad utskottet anfört.

72. Allmänt om FN

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U225 yrkande 3 samt 2001/02:U345 yrkande 5 besvarade med vad utskottet anfört.

73. Internationella brottmålsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U252 yrkande 7 samt 2001/02:U345 yrkande 6 besvarade med vad utskottet anfört.

74. FN:s reformering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U284 yrkandena 1 och 2, 2001/02:U300 yrkandena 17, 18, 21 och 24, 2001/02:U322 yrkandena 1 3 samt 2001/02:U323 yrkande 8 besvarade med vad utskottet anfört.

Reservation 18 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m670014
c16002
fp12004
kd37005
v38005
mp0000
-2000
Totalt28513051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

75. FN och konventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motionerna 2001/02:U305 yrkandena 4 6 och 8, 2001/02:U345 yrkandena 1, 2, 8 och 9 samt 2001/02:U351 yrkandena 1, 2, 4 och 5 besvarade med vad utskottet anfört.

76. FN-konferens om mansrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:A393 yrkande 2 besvarad med vad utskottet anfört.

77. Interneringsläger under andra världskriget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U339 yrkandena 1 och 2 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m660015
c16002
fp12004
kd37005
v03805
mp11014
-2000
Totalt25738153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

78. Diplomatiska privilegier och immunitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 1999/2000:U901 besvarad med vad utskottet anfört.