Mänskliga rättigheter, m.m.

Utrikesutskottets betänkande 1993/94:UU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-04-14, 1994-04-19, 1994-04-26, 1994-04-28, 1994-05-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.