Mänskliga rättigheter, m.m.

Utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1999

Beslut

Motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU3)

Riksdagen avslog eller besvarade motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör mänskliga rättigheter och svensk utrikespolitik.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1999-02-02, 1999-01-26

Motioner om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU3)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslår eller besvarar motioner från allmänna motionstiden 1998 som rör mänskliga rättigheter och svensk utrikespolitik. Utskottet ställer sig bakom den av regeringen förda politiken på området mänskliga rättigheter i de fall som aktualiseras av motionerna. Arbetet för att främja respekten för mänskliga rättigheter bör enligt utskottet utgöra en integrerad del i all utrikespolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.