Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 2004

Beslut

Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder (UU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Riksdagen ställde sig bakom regeringens politik på området mänskliga rättigheter så som den beskrivs i regeringens rapport. Arbetet för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna bör utgöra en integrerad del i all utrikespolitik, och Sverige har ett ansvar här. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer. Riksdagen sade också nej till ett stort antal motioner om mänskliga rättigheter och relationer till andra länder.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

154 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-03-11
Justering: 2004-03-18
Betänkande publicerat: 2004-03-24
Trycklov: 2004-03-23
Reservationer 18
Betänkande 2003/04:UU9

Alla beredningar i utskottet

2004-03-11, 2004-03-02, 2004-02-05

Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder (UU9)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet med mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens politik på området mänskliga rättigheter så som den beskrivs i regeringens rapport. Arbetet för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna bör utgöra en integrerad del i all utrikespolitik, och Sverige har ett ansvar här. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett stort antal motioner om mänskliga rättigheter och relationer till andra länder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-31
4

Beslut

Beslut: 2004-03-31
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mänskliga rättigheter - politiska, sociala, kulturella rättigheter och rätten till utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 1999/00:U903 yrkande 5, 2002/03:U204 yrkande 5, 2002/03:U228 yrkandena 1 och 21, 2002/03:U250 yrkande 4, 2002/03:U323 yrkande 25, 2002/03:U325 yrkande 3, 2003/04:U14 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U15 yrkandena 2 och 3, 2003/04:U17 yrkandena 1, 2 och 4-6, 2003/04:U209 yrkande 3, 2003/04:U211 yrkande 3, 2003/04:U220 yrkande 2, 2003/04:U230, 2003/04:U246 yrkande 4, 2003/04:U282 yrkandena 1-3 och 7, 2003/04:U298, 2003/04:U299 yrkande 6, 2003/04:U317 yrkande 1, 2003/04:U335 yrkande 1, 2003/04:U341 yrkandena 1, 9 och 10, 2003/04:U348 yrkande 2, 2003/04:U350 yrkande 1 och 2003/04:U352 yrkandena 3 och 5.

Reservation 1 (m, kd)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m041014
c18004
fp00399
kd02706
v002010
mp5084
-0000
Totalt146686768

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Dödsstraff, tortyr och utomrättsliga avrättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U204 yrkandena 1, 2 och 7, 2002/03:U228 yrkande 15, 2002/03:U289 yrkande 2, 2002/03:U313 yrkande 25, 2003/04:U282 yrkande 14 och 2003/04:U299 yrkande 8.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

3. Förtryck av etniska eller nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U221, 2002/03:U228 yrkande 16, 2003/04:U17 yrkande 9, 2003/04:U224, 2003/04:U235 yrkande 2, 2003/04:U282 yrkande 15 och 2003/04:Kr388 yrkande 2.

4. Jämställdhet, kvinnors situation, könsrelaterad handel, kvinnor och barn samt FN-resolution 1325

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U212 yrkande 9, 2002/03:U228 yrkandena 17 och 18, 2002/03:U235 yrkande 1, 2002/03:U313 yrkandena 5-8, 2002/03:U318, 2002/03:U328 yrkandena 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12-14, 19-21 och 23, 2003/04:Ju447 yrkande 10, 2003/04:Ju478 yrkande 13, 2003/04:U17 yrkande 8, 2003/04:U203 yrkande 10, 2003/04:U245 yrkande 5, 2003/04:U255 yrkandena 1, 2, 4-6, 8, 10-12, 15-18, 21 och 22, 2003/04:U276 yrkandena 1 och 3, 2003/04:U278 yrkandena 1, 4 och 5, 2003/04:U282 yrkandena 17, 18 och 20, 2003/04:U285 yrkandena 3-6, 2003/04:U286 yrkande 3, 2003/04:U312 yrkande 7, 2003/04:U327 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U332, 2003/04:U334, 2003/04:U349 yrkandena 1-5, 2003/04:U350 yrkande 2, 2003/04:U352 yrkande 11, 2003/04:So242 yrkande 1 och 2003/04:A2.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (c, kd)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m004114
c00184
fp38019
kd00276
v160311
mp11204
-0000
Totalt178129069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Konflikten i Mellanöstern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U219, 2002/03:U236 yrkandena 2 och 3, 2002/03:U251, 2002/03:U275 yrkande 4, 2003/04:U14 yrkande 11, 2003/04:U218, 2003/04:U250, 2003/04:U259 yrkande 5, 2003/04:U289 yrkande 4, 2003/04:U302 yrkandena 2 och 3, 2003/04:U325 yrkande 1 och 2003/04:U340 yrkande 2.

Reservation 9 (m, fp, kd)

6. Internationella och regionala aktörer i Mellanöstern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U283 yrkandena 1, 3 och 5-10.

Reservation 10 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m410014
c01804
fp39009
kd02706
v200010
mp12014
-0000
Totalt23545168

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Situationen i Ryssland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U14 yrkandena 7 och 8 och 2003/04:U249 yrkande 7.

Reservation 11 (m, kd)

8. Ryssland och situationen i angränsande områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U212 yrkande 15, 2002/03:U226 yrkandena 1-3, 2003/04:U205 och 2003/04:U220 yrkandena 5 och 6.

Reservation 12 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m410014
c01804
fp39009
kd12606
v200010
mp13004
-0000
Totalt23744068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U204 yrkandena 3, 4 och 6, 2002/03:U205 yrkandena 3-6, 2002/03:U232, 2002/03:U248 yrkandena 1-5, 2002/03:U279 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U289 yrkandena 1 och 3-5, 2002/03:U292, 2002/03:U309, 2003/04:U14 yrkande 15, 2003/04:U252 yrkandena 1-4, 2003/04:U255 yrkande 20, 2003/04:U275 yrkandena 2 och 3, 2003/04:U299 yrkandena 1-5 och 7, 2003/04:U303 yrkandena 1-3, 2003/04:U304, 2003/04:U338 yrkandena 1, 2 och 4-8 och 2003/04:U343 yrkandena 1-6.

Reservation 13 (m, kd)
Reservation 14 (fp)

10. Situationen i Kuba

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U14 yrkande 16.

Reservation 15 (m, kd)

11. Demokratirörelsen och biståndet till Kuba

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U266 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:U328 yrkandena 1-3.

Reservation 16 (fp, kd)

12. Turkiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U213, 2002/03:U214, 2002/03:U215, 2002/03:U216, 2002/03:U217 yrkande 1, 2002/03:U227 yrkandena 1-5, 2002/03:U241 yrkandena 1-7, 2002/03:U253 yrkandena 1-6, 2003/04:U14 yrkande 4, 2003/04:U222 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U242 yrkande 1, 2003/04:U273, 2003/04:U279 yrkandena 1-6, 2003/04:U281, 2003/04:U286 yrkandena 4 och 5, 2003/04:U323 och 2003/04:U346 yrkandena 1-5.

Reservation 17 (c)
Reservation 18 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m400114
c00184
fp39009
kd27006
v190011
mp01304
-0000
Totalt247131970

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Övriga yrkanden om andra frågor och länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L249 yrkandena 21 och 25, 2002/03:U202, 2002/03:U205 yrkande 1, 2002/03:U210 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U212 yrkande 6, 2002/03:U222, 2002/03:U224 yrkande 1, 2002/03:U225, 2002/03:U228 yrkande 19, 2002/03:U238 yrkandena 1-6, 8 och 9, 2002/03:U243, 2002/03:U247 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U250 yrkandena 1-3 och 5, 2002/03:U254 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U257 yrkande 1, 2002/03:U258 yrkandena 1 och 3, 2002/03:U265, 2002/03:U267, 2002/03:U270 yrkandena 1-4, 2002/03:U271 yrkandena 1-5, 2002/03:U272 yrkande 1, 2002/03:U273 yrkandena 2-5, 2002/03:U276 yrkandena 1 och 5-9, 2002/03:U287 yrkandena 2 och 3, 2002/03:U289 yrkandena 6-8, 2002/03:U290 yrkandena 9 och 10, 2002/03:U295 yrkande 3, 2002/03:U304 yrkandena 1 och 2, 2002/03:U312 yrkande 1, 2002/03:U321 yrkandena 1-3, 2003/04:K418 yrkandena 4 och 10, 2003/04:L350 yrkandena 16 och 19, 2003/04:U14 yrkandena 12-14, 2003/04:U16 yrkande 3, 2003/04:U17 yrkandena 3 och 11, 2003/04:U202 yrkandena 1-5, 2003/04:U204, 2003/04:U207, 2003/04:U209 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U210, 2003/04:U214 yrkandena 1-5, 2003/04:U216 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U217 yrkande 1, 2003/04:U225 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2003/04:U226, 2003/04:U231, 2003/04:U233, 2003/04:U234, 2003/04:U236, 2003/04:U237 yrkandena 1-4, 2003/04:U239 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U244 yrkandena 1 och 4-7, 2003/04:U257 yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7, 2003/04:U261 yrkande 11, 2003/04:U264 yrkandena 1 och 3-6, 2003/04:U265, 2003/04:U267 yrkandena 1, 2 och 4, 2003/04:U269 yrkandena 1-4, 2003/04:U272, 2003/04:U277 yrkande 1, 2003/04:U280, 2003/04:U286 yrkande 2, 2003/04:U289 yrkande 2, 2003/04:U290, 2003/04:U301 yrkandena 1-5, 2003/04:U312 yrkandena 2, 6, 8-15 och 17, 2003/04:U314 yrkandena 1-8, 2003/04:U331 yrkandena 1 och 2, 2003/04:U333, 2003/04:U337 yrkandena 3 och 4, 2003/04:U338 yrkande 3, 2003/04:U343 yrkandena 7 och 8, 2003/04:U346 yrkandena 6 och 7, 2003/04:U347 yrkande 1 och 2003/04:So568 yrkandena 24 och 25.

14. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:20 till handlingarna.