Mänskliga rättigheter

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 april 2020

Nästa händelse: Justering 16 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-17
bet 2019/20:UU15

Alla beredningar i utskottet

2020-03-26, 2020-01-30
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22