Mark- och miljödomstolar

Justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2010

Beslut

Nya mark- och miljödomstolar bildas (JuU27)

Fem nya domstolar bildas den 2 maj 2011. Domstolarna ska kallas mark- och miljödomstolar och ha hand om De mål som nu handläggs i miljödomstolarna. Huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som nu handläggs i förvaltningsrätterna och hos regeringen. Huvuddelen av de mål som nu handläggs i fastighetsdomstolarna. Bakgrunden är att miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har många likheter. Syftet är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionen. Bifall till utskottets lagförslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotetts förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Nya mark- och miljödomstolar bildas (JuU27)

Fem nya domstolar bildas den 2 maj 2011. Domstolarna ska kallas mark- och miljödomstolar och ha hand om

  • De mål som nu handläggs i miljödomstolarna.
  • Huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som nu handläggs i förvaltningsrätterna och hos regeringen.
  • Huvuddelen av de mål som nu handläggs i fastighetsdomstolarna.
Bakgrunden är att miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har många likheter. Syftet är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.