Massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2003

Beslut

Motioner om massmediefrågor (KU25)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om massmediefrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundläggande principer och former för programföretags verksamhet kommersiell nationell radio, massmedieutredning, lokal-TV och Öppna kanalen, riksdagsdebatter i public service, EG:s TV-direktiv, reklam i radio och TV, koncessionsavgifter, Granskningsnämnden för radio och TV, sändningar i TV4, digital radio, s.k. must carry samt presstöd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-03-11
Justering: 2003-03-13
Betänkande publicerat: 2003-03-19
Trycklov: 2003-03-19
Reservationer 17
Betänkande 2002/03:KU25

Alla beredningar i utskottet

2003-03-11, 2003-03-06, 2003-03-04, 2003-02-18

Motioner om massmediefrågor (KU25)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om massmediefrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundläggande principer och former för programföretags verksamhet kommersiell nationell radio, massmedieutredning, lokal-TV och Öppna kanalen, riksdagsdebatter i public service, EG:s TV-direktiv, reklam i radio och TV, koncessionsavgifter, Granskningsnämnden för radio och TV, sändningar i TV4, digital radio, s.k. must carry samt presstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-03-27
4

Beslut

Beslut: 2003-04-02
23 förslagspunkter, 19 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundläggande principer och former för programföretags verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K333 yrkandena 3 och 4 och 2002/03:K379 yrkande 9.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c19003
fp04305
kd24108
v24006
mp13004
-0000
Totalt20590054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Rikstäckande kommersiell radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K333 yrkande 5 och 2002/03:K373 yrkande 5.

Reservation 2 (m, fp, kd)

3. Massmedieutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K399 yrkande 1.

Reservation 3 (mp)

4. Lokal TV och Öppna Kanalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K399 yrkande 2 och 2002/03:Kr334 yrkande 3.

5. Riksdagsdebatter i public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K399 yrkande 3.

6. EG:s TV-direktiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 10.

Reservation 4 (m, fp)

7. Reklamtid i radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 9.

Reservation 5 (m, fp)

8. Reklamtid i kommersiella lokalradion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 6.

Reservation 6 (kd)

9. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L343 yrkande 1.

10. Koncessionsavgift för kommersiell lokalradio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 7.

Reservation 7 (m, fp, kd)

11. Koncessionsavgift för TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 8.

Reservation 8 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c19003
fp04305
kd02607
v24006
mp13004
-0000
Totalt180116053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Granskningsnämnden för radio och TV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 2.

Reservation 9 (m, fp, kd)

13. Textade program i TV4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K404.

Reservation 10 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m47008
c01903
fp43005
kd26007
v24006
mp01304
-0000
Totalt26532052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Regionala sändningar i TV4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K417.

15. Digital radio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 6 i denna del.

Reservation 11 (m)

16. Must carry-skyldigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 11.

Reservation 12 (m, fp)

17. Minskning eller avveckling av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K333 yrkande 7, 2002/03:K406 yrkande 2 och 2002/03:Kr372 yrkande 2.

Reservation 13 (m)
Reservation 14 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m00478
c19003
fp04305
kd26007
v24006
mp12005
-0000
Totalt206434753

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Särskilt distributionsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K289 och 2002/03:K412.

19. Tröskeleffekt för lågfrekventa tidningar och riksspridning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 3.

Reservation 15 (kd)

20. Stöd till invandrartidningar och tvåspråkiga medier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf289 yrkandena 26 och 27.

Reservation 16 (mp)

21. Översyn av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K268, 2002/03:K399 yrkande 4 och 2002/03:K423.

22. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K406 yrkande 3.

Reservation 17 (m)

23. Stöd till radio- och kassettidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K303, 2002/03:K356 och 2002/03:K413.