Massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Nej till motioner om mediefrågor (KU19)

Riksdagen sa nej till ett antal motionsförslag som rör massmedier. Förslagen handlade bland annat om regional nyhetsbevakning, evenemangslista, grundlagsskydd för public service och tv-sänd alkoholreklam.

Riksdagen sa nej till förslagen, delvis på grund av att arbete redan pågår inom flera av områdena.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-04-05
Justering: 2016-04-12
Trycklov: 2016-04-13
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:KU19

Alla beredningar i utskottet

2016-04-05, 2016-03-24

Nej till motioner om mediefrågor (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag som rör massmedier. Förslagen handlar bland annat om regional nyhetsbevakning, evenemangslista, grundlagsskydd för public service och tv-sänd alkoholreklam.

KU anser att riksdagen kan säga nej till förslagen, delvis på grund av att arbete redan pågår inom flera av områdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-19
Debatt i kammaren: 2016-04-20
4

Beslut

Beslut: 2016-04-20
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regional nyhetsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:487 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (S),

2014/15:502 av Isak From m.fl. (S),

2014/15:1145 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S) och

2015/16:3027 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkandena 3 och 4.

2. Grundlagsskydd för public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:102 av Rossana Dinamarca m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 15
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 282 16 0 51


3. Tillgång till nordisk tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:331 av Helene Petersson i Stockaryd (S).

4. Evenemangslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:818 av Per-Ingvar Johnsson (C),

2014/15:1514 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1837 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:1970 av Per-Ingvar Johnsson och Daniel Bäckström (båda C).

5. Begränsad reklamtid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1370 av Niclas Malmberg (MP).

6. Tv-sänd alkoholreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:561 av Per Lodenius (C) delyrkande 2,

2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S) och

2015/16:1505 av Thomas Strand m.fl. (S) yrkande 1.