Massmedier m.m.

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-24
Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:KrU28

Alla beredningar i utskottet

1994-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-28
4

Beslut

Beslut: 1994-04-29

Protokoll med beslut