Maxtaxa och allmän förskola m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2000

Beslut

Maxtaxa och allmän förskola (UbU5)

Riksdagen godkände regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, dvs. en högsta avgift inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året och ska vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn fr.o.m. ett års ålder. Statsbidrag ska lämnas till kommuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder. Införandet ska ske den 1 juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den 1 januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt den 1 januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Yttranden från andra utskott.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-10-17
Justering: 2000-11-14
Trycklov: 2001-09-25
Betänkande 2000/01:UbU5

Maxtaxa och allmän förskola (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om allmän förskola, förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga samt maxtaxa, dvs. en högsta avgift inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Förskolan görs tillgänglig för alla barn i åldern fyra och fem år. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar om året och ska vara avgiftsfri. Förskoleverksamhet för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga ska omfatta minst tre timmar om dagen eller 15 timmar i veckan och gälla alla barn fr.o.m. ett års ålder. Statsbidrag ska lämnas till kommuner som tillämpar maxtaxa. Ett särskilt statsbidrag om 500 miljoner kronor per år lämnas också för kvalitetssäkrande åtgärder. Införandet ska ske den 1 juli 2001 för rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa, den 1 januari 2002 för maxtaxan och rätt till förskoleverksamhet för barn till föräldralediga samt den 1 januari 2003 för allmän förskola för fyra- och femåringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-11-23
4

Beslut

Beslut: 2000-11-24

Protokoll med beslut