med anledning av dels propositionen 1976/77:100 såvitt gäller Arbetsmarknad m. m., dels propositionen 1976/77:65 om tillfällig höjning av bidrag till företagsutbildning i vissa fall, m. m., jämte motioner

Arbetsmarknadsutskottets bet 1976/77:AU21

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut