med anledning av motion om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Arbetsmarknadsutskottets bet 1976/77:AU1

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut