med anledning av motion om bevakningen av Stockholms slott, m. m.

Försvarsutskottets bet 1976/77:FöU1

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut