med anledning av propositionen 1976/77:100 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser försvarsdepartementets verksamhetsområde

Försvarsutskottets betänkande 1976/77:FöU6

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut