med anledning av propositionen 1976/77:100, bilaga 3, För flera huvudtitlar gemensamma frågor jämte motion

Arbetsmarknadsutskottets bet 1976/77:AU18

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut