med anledning av propositionen 1976/77:106 med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1977/78

Försvarsutskottets betänkande 1976/77:FöU14

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut