med anledning av propositionen 1976/77:132 om ändring i utlänningslagen (1954:193) jämte motioner

Arbetsmarknadsutskottets bet 1976/77:AU31

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut