med anledning av propositionen 1976/77:15 om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, m. m.

Arbetsmarknadsutskottets bet 1976/77:AU13

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut