med anledning av propositionen 1976/77:16 om avtal avseende produktion av gummistövlar jämte motion

Försvarsutskottets betänkande 1976/77:FöU4

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut