med anledning av propositionen 1976/77:17 om uppskov med beredskapslagring av stadsgas

Försvarsutskottets betänkande 1976/77:FöU3

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut