med anledning av propositionen 1976/77:56 om ändring i civilförsvarslagen (1960:74) jämte motion

Försvarsutskottets betänkande 1976/77:FöU10

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut