med anledning av propositionen 1976/77:59 om utbildning och forskning inom högskolan m. m. jämte motioner

Utbildningsutskottets bet 1976/77:UbU20

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut