med anledning av propositionen 1976/77:85 om åtgärder för försörjningsberedskapen på skoområdet jämte motion

Försvarsutskottets betänkande 1976/77:FöU11

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut