med anledning av propositionen 1976/77:89 om anslag till Sveriges Utbildningsradio aktiebolag, m. m. jämte motion

Utbildningsutskottets bet 1976/77:UbU28

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut