med anledning av propositionen 1978/79:1 om ersättning för anordnande av skyddsrum m. m.

Försvarsutskottets bet 1978/79:FöU8

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut