med anledning av propositionen 1978/79:100 såvitt avser anslaget till Transportstöd för Norrland m. m.

Trafikutskottets bet 1978/79:TU21

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut