med anledning av propositionen 1978/79:100 såvitt gäller meritvärdering vid antagning till högskolestudier jämte motioner

Utbildningsutskottets betänkande 1978/79:UbU38

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut