med anledning av propositionen 1978/79:180 om läroplan för grundskolan jämte motioner

Utbildningsutskottets bet 1978/79:UbU45

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut