Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder

Finansutskottets bet 2012/13:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 november 2012

Beslut

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning för fattiga länder (FiU14)

Riksdagen godkände att Riksbanken deltar i Internationella valutafondens, IMF:s, finansieringslösning till förmån för fattiga länder. IMF:s styrelse har tagit initiativ till att föra över vinst från försäljning av delar av IMF:s guldreserv till förmån för IMF:s fond för fattiga länder. En finansiering från Riksbanken inverkar inte på bankens balansräkning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-10-25
Betänkande publicerat: 2012-10-31
Trycklov: 2012-10-29
Reservationer 1
bet 2012/13:FiU14

Riksbanken ska få delta i IMF:s finansieringslösning för fattiga länder (FiU14)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner att Riksbanken deltar i Internationella valutafondens, IMF:s, finansieringslösning till förmån för fattiga länder. IMF:s styrelse har tagit initiativ till att föra över vinst från försäljning av delar av IMF:s guldreserv till förmån för IMF:s fond för fattiga länder. En finansiering från Riksbanken inverkar inte på bankens balansräkning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-07
4

Beslut

Beslut: 2012-11-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att Riksbanken för Sveriges del deltar i den finansieringslösning som Internationella valutafonden (IMF) föreslagit till förmån för fattiga länder, kallad PRGT, och att Riksbanken för detta ändamål använder Sveriges andel av vinsten från försäljningen av delar av IMF:s guldreserv, vilket beräknas utgöra högst 7,05 miljoner SDR (drygt 70 miljoner kronor).
Därmed bifaller riksdagen framställning 2011/12:RB4 och avslår motion 2012/13:Fi1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M950012
MP20005
FP20004
C18005
SD02000
V17002
KD16003
-0000
Totalt28020049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag