Mediefrågor m.m.

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om mediefrågor (KrU3)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om radio- och tv-frågor samt frågor om film och censur. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om public service, nordiskt utbyte av tv-sändningar, ökade resurser till Filmarkivet i Grängesberg, en översyn av censurlagstiftningen, så kallad barnvagnsbio samt lagstadgad åldersmärkning av datorspel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-23
Justering: 2007-02-13
Betänkande publicerat: 2007-02-21
Trycklov: 2007-02-21
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:KrU3

Nej till motioner om mediefrågor (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om radio- och tv-frågor samt frågor om film och censur. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om public service, nordiskt utbyte av tv-sändningar, ökade resurser till Filmarkivet i Grängesberg, en översyn av censurlagstiftningen, så kallad barnvagnsbio samt lagstadgad åldersmärkning av datorspel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-01
4

Beslut

Beslut: 2007-03-14
10 förslagspunkter, 10 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Decentraliserad organisation av SVT

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr203 och 2006/07:Kr229.

2. Ljudsignal före program med våldsinslag i Sveriges Television

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr243 yrkande 2.

3. Täckningen för Sveriges Radios sändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr257.

4. Sveriges Televisions regionala sändningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr217 yrkande 1.

5. Anställnings- och programpolicy för språkliga och etniska minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkandena 41 och 43.

Reservation 1 (v)

6. Nordiskt utbyte av tv-utbudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr270.

7. Resurser till Filmarkivet i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr201 och 2006/07:Kr329.

8. Textning av film och teater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr301 yrkande 2.

9. Översyn av censurlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr214 yrkandena 1 och 2.

10. Åldersgränser för inköp av datorspel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr322.