Mediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 1998

Beslut

Mediefrågor (KU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om främst radio- och TV-frågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-20
Justering: 1998-02-17
Betänkande 1997/98:KU16

Alla beredningar i utskottet

1998-01-20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-04
4

Beslut

Beslut: 1998-03-04

Protokoll med beslut