Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister

LUs betänkande 1996/97:LU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1997

Beslut

Konsumenttvister (LU21)

Konsumentombudsmannen (KO) gavs möjlighet att företräda konsumenten som ombud vid allmän domstol och kronofogdemyndighet vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Verksamheten ska pågå på försök i fem år och begränsas till tvister som gäller finansiella tjänster. Syftet är i första hand att främja prejudikatbildningen på konsumentområdet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-10
Justering: 1997-05-20
Betänkande 1996/97:LU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-03
4

Beslut

Beslut: 1997-06-03

Protokoll med beslut