Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 1998/99:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 1999

Beslut

Motioner om moms (SkU12)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om moms. I motionerna begärs lindringar av mervärdesbeskattningen av olika slag. Dessutom behandlas bl.a. jämkningsregeln vid försäljning av investeringsvaror, momsen för ideella föreningar, tidpunkten för inbetalning av moms och skattetillägg för periodiseringsfel.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-26
Justering: 1999-02-16
Betänkande 1998/99:SkU12

Motioner om moms (SkU12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om moms. I motionerna begärs lindringar av mervärdesbeskattningen av olika slag. Dessutom behandlas bl.a. jämkningsregeln vid försäljning av investeringsvaror, momsen för ideella föreningar, tidpunkten för inbetalning av moms och skattetillägg för periodiseringsfel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-03
4

Beslut

Beslut: 1999-03-03

Protokoll med beslut