Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU23)

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag om mervärdesskatt, även kallad moms, i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om ändrade momsskattesatser och ändrade regler om undantag i momsfrågor. Anledningarna till att riksdagen sa nej till de olika förslagen är bland annat att det saknas ekonomiskt utrymme eller att utredningar redan pågår på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-19
Reservationer 6
Betänkande 2019/20:SkU23

Alla beredningar i utskottet

2020-03-03, 2020-02-13

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 20 förslag om mervärdesskatt, även kallad moms, i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om ändrade momsskattesatser och ändrade regler om undantag i momsfrågor. Anledningarna till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de olika förslagen är bland annat att det saknas ekonomiskt utrymme eller att utredningar redan pågår på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-25
Debatt i kammaren: 2020-03-26
4

Beslut

Beslut: 2020-03-26
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:379 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:481 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C),

2019/20:623 av Larry Söder (KD),

2019/20:624 av Larry Söder (KD),

2019/20:676 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 2,

2019/20:780 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2019/20:1062 av Runar Filper (SD),

2019/20:1540 av Annicka Engblom (M),

2019/20:1584 av Angelika Bengtsson (SD),

2019/20:2228 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M),

2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3 och

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 11 18 294


2. Undantag från skattskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:144 av Kerstin Lundgren (C),

2019/20:676 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 1,

2019/20:1034 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2019/20:2200 av Lars-Arne Staxäng och Camilla Waltersson Grönvall (båda M),

2019/20:2430 av Jan Ericson (M),

2019/20:2475 av Margareta Cederfelt (M),

2019/20:2486 av Cecilia Widegren (M) yrkande 8,

2019/20:2569 av Elisabeth Björnsdotter Rahm m.fl. (M),

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 83,

2019/20:3131 av Anna Wallentheim m.fl. (S) och

2019/20:3173 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 47 5 3 294