Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2003

Beslut

Utredning om större arbetskraftsinvandring (SfU8)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning om hur ett regelverk som öppnar för en större arbetskraftsinvandring från länder utanför EU skulle kunna se ut. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen lade också regeringens skrivelse om den svenska migrationspolitiken sedan hösten 2001 till handlingarna och avslog motioner om bl.a. flyktingbegreppet, anhöriginvandring och mottagande av asylsökande.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till reservation 11 punkt 7. I övrigt biföll kammaren utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-02-18
Justering: 2003-03-25
Betänkande publicerat: 2002-04-01
Trycklov: 2003-04-01
Reservationer 73
Betänkande 2002/03:SFU8

Migration och asylpolitik (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om den svenska migrationspolitiken sedan hösten 2001 till handlingarna. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om bl.a. arbetskraftsinvandring, flyktingbegreppet, anhöriginvandring och mottagande av asylsökande. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning om hur ett regelverk som öppnar för en större arbetskraftsinvandring från länder utanför EU skulle kunna se ut. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anser att en utredning först behöver analysera behovet av arbetskraftsinvandring från länder utanför EU och konsekvenser för bland annat arbetsmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-04-10
4

Beslut

Beslut: 2003-04-11
53 förslagspunkter, 42 acklamationer, 11 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den svenska migrationspolitikens mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkandena 1 och 3 och 2002/03:Sf256 yrkande 9.

Reservation 1 (c, fp)
Reservation 2 (mp)

2. Återvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 18, 2002/03:Sf256 yrkande 10 och 2002/03:Sf334 yrkande 22.

Reservation 3 (fp, kd)
Reservation 4 (mp)

3. En kommission för att granska flyktingpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf255.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440110
c18004
fp350013
kd28005
v23007
mp01502
-0000
Totalt26815165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. EU:s flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 9, 2002/03:U323 yrkande 4, 2002/03:U326 yrkande 8, 2002/03:Sf4 yrkande 1, 2002/03:Sf5 yrkandena 7 och 8, 2002/03:Sf7 yrkandena 9 och 10, 2002/03:Sf8 yrkande 12, 2002/03:Sf256 yrkande 12 och 2002/03:Sf334 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (c, fp, kd)
Reservation 7 (m)
Reservation 8 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m204310
c01903
fp034113
kd02805
v23007
mp00152
-0000
Totalt145815964

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Stöd till kandidatländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf334 yrkande 3.

Reservation 9 (kd)

6. Sveriges agerande i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf239 yrkandena 2, 5 och 7.

Reservation 10 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c19003
fp340014
kd28005
v02307
mp14102
-0000
Totalt26024065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Arbetkraftsinvandring

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf7 yrkande 8, 2002/03:Sf8 yrkande 4, 2002/03:Sf214 yrkande 9, 2002/03:Sf216 yrkandena 1 i denna del och 2, 2002/03:Sf239 yrkande 16, 2002/03:Sf248, 2002/03:Sf265, 2002/03:Sf296, 2002/03:A239 yrkande 26 och 2002/03:A320 yrkande 13.

Reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160028
m045010
c01903
fp035013
kd02805
v23007
mp01502
-0000
Totalt139142068

Beslut: Kammaren biföll reservation 11

8. Arbetstillstånd efter inresa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf4 yrkande 5 och 2002/03:Sf216 yrkande 1 i denna del.

Reservation 12 (c, fp)

9. Handläggningstider för arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 5 och 2002/03:Sf367 yrkande 29.

Reservation 13 (mp)

10. Gäststuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub486 yrkande 7.

Reservation 14 (m)

11. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf3 yrkande 2, 2002/03:Sf5 yrkande 1 i denna del, 2002/03:Sf8 yrkandena 6 i denna del och 13, 2002/03:Sf216 yrkande 3 och 2002/03:Sf334 yrkandena 25 och 26.

Reservation 15 (c, kd, v, mp)
Reservation 16 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (c, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01903
fp403113
kd02805
v02307
mp01502
-0000
Totalt169853164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Direktiv om familjeåterförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf239 yrkande 9.

Reservation 17 (v, mp)

13. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 6 i denna del och 2002/03:Sf216 yrkande 4.

Reservation 18 (fp)
Reservation 19 (mp)

14. Uppehållstillstånd efter inresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf239 yrkande 12 och 2002/03:Sf334 yrkande 29.

Reservation 20 (c, kd, v)

15. Uppehållstillstånd före referentens hemresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf223.

Reservation 21 (v)

16. DNA-analys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf202 yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (m)

17. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju249 yrkande 21, 2002/03:Sf8 yrkande 20, 2002/03:Sf239 yrkande 11, 2002/03:Sf334 yrkande 27 och 2002/03:Sf367 yrkande 19.

Reservation 23 (c, kd, v, mp)

18. Seriositetsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf8 yrkande 6 i denna del.

Reservation 24 (mp)

19. Registerkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju363 yrkande 10, 2002/03:Sf334 yrkande 28 och 2002/03:A242 yrkande 35.

Reservation 25 (kd)

20. Fullmaktsäktenskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju249 yrkande 19 och 2002/03:Sf299.

Reservation 26 (c)

21. Utvidgat flyktingbegrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:L249 yrkandena 23 och 24, 2002/03:U326 yrkandena 6 och 7, 2002/03:U328 yrkande 17, 2002/03:Sf3 yrkande 1, 2002/03:Sf4 yrkande 3, 2002/03:Sf5 yrkande 1 i denna del, 2002/03:Sf6 yrkande 6, 2002/03:Sf8 yrkande 17, 2002/03:Sf214 yrkande 15, 2002/03:Sf217, 2002/03:Sf228, 2002/03:Sf239 yrkande 8, 2002/03:Sf256 yrkande 2, 2002/03:Sf317, 2002/03:Sf319, 2002/03:Sf320, 2002/03:Sf334 yrkande 7 och 2002/03:Sf367 yrkandena 17 och 18.

Reservation 27 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01903
fp035013
kd02805
v02307
mp01502
-0000
Totalt165120064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Avvisningsbeslut vid risk för tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf5 yrkande 6.

Reservation 28 (fp)

23. Asylsökande från Iran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U238 yrkande 7.

Reservation 29 (v)

24. Inre flyktalternativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf334 yrkande 20.

Reservation 30 (kd)

25. Vidarebosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U297 yrkande 1, 2002/03:Sf5 yrkande 3 och 2002/03:Sf6 yrkande 8.

Reservation 31 (fp, kd)

26. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf5 yrkande 4, 2002/03:Sf7 yrkande 6, 2002/03:Sf8 yrkande 7, 2002/03:Sf239 yrkande 4 och 2002/03:Sf256 yrkande 14.

Reservation 32 (c, fp)
Reservation 33 (m)
Reservation 34 (v)
Reservation 35 (mp)

27. Dublinärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 16, 2002/03:Sf239 yrkande 6, 2002/03:Sf256 yrkande 13, 2002/03:Sf334 yrkande 6 och 2002/03:Sf367 yrkandena 26 och 27.

Reservation 36 (c, fp, kd, mp)
Reservation 37 (v)

28. Säkra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf256 yrkande 1 och 2002/03:Sf334 yrkandena 9 och 10.

Reservation 38 (fp, kd)

29. Humanitära skäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf256 yrkandena 3-5 och 2002/03:Sf334 yrkande 17.

Reservation 39 (c, fp)
Reservation 40 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m440110
c01903
fp035013
kd01275
v23007
mp01502
-0000
Totalt187702864

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Barnets bästa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf256 yrkande 6, 2002/03:Sf334 yrkande 23 och 2002/03:Sf367 yrkande 6.

Reservation 41 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01903
fp035013
kd02805
v23007
mp01502
-0000
Totalt18897064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Uppehållstillstånd efter viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf239 yrkande 13 och 2002/03:Sf300 yrkandena 2 och 3.

Reservation 42 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c19003
fp341013
kd28005
v02307
mp01502
-0000
Totalt24639064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Uppehållstillstånd vid verkställighetshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf334 yrkande 18.

Reservation 43 (kd)

33. Gömda personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 23, 2002/03:Sf256 yrkande 20 och 2002/03:Sf367 yrkande 8.

Reservation 44 (fp, mp)

34. Människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju248 yrkande 1, 2002/03:U328 yrkande 3, 2002/03:Sf5 yrkande 5, 2002/03:Sf6 yrkande 5 och 2002/03:Sf8 yrkande 8.

Reservation 45 (c, fp)
Reservation 46 (m)
Reservation 47 (kd)
Reservation 48 (mp)

35. Direktivförslag om människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf239 yrkande 10.

Reservation 49 (v)

36. Skyddade vistelseorter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf4 yrkande 2.

Reservation 50 (c)

37. Familjesplittring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf256 yrkande 7.

Reservation 51 (c, fp)

38. S.k. god man vid verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf367 yrkande 25.

Reservation 52 (mp)

39. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 15, 2002/03:Sf214 yrkande 3 i denna del, 2002/03:Sf216 yrkande 5, 2002/03:Sf239 yrkande 15, 2002/03:Sf334 yrkande 31 och 2002/03:Sf367 yrkande 24.

Reservation 53 (c, fp, kd, v, mp)

40. Viseringspliktiga länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf5 yrkande 9, 2002/03:Sf214 yrkande 3 i denna del, 2002/03:Sf239 yrkande 14 och 2002/03:Sf256 yrkande 16.

Reservation 54 (c, fp, v)

41. Norra Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf224 yrkandena 1 och 2.

Reservation 55 (v)

42. Visum för asylsökande och asylansökan i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 14, 2002/03:Sf239 yrkande 18, 2002/03:Sf334 yrkande 5 och 2002/03:Sf367 yrkande 20.

Reservation 56 (c, kd)
Reservation 57 (v, mp)

43. Handläggningstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf7 yrkandena 1-3, 2002/03:Sf8 yrkande 19, 2002/03:Sf214 yrkande 6, 2002/03:Sf264 yrkande 1 och 2002/03:Sf300 yrkande 1.

Reservation 58 (m)
Reservation 59 (c)
Reservation 60 (mp)

44. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju363 yrkande 11, 2002/03:Sf7 yrkande 4, 2002/03:Sf233, 2002/03:Sf334 yrkandena 8, 12-14 och 16, 2002/03:Sf363, 2002/03:Sf367 yrkandena 21 och 23, 2002/03:A242 yrkande 36 och 2002/03:A270 yrkande 3.

Reservation 61 (kd, v, mp)
Reservation 62 (m)

45. Instansordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf5 yrkande 2, 2002/03:Sf6 yrkande 1, 2002/03:Sf7 yrkande 11 och 2002/03:Sf239 yrkande 19.

Reservation 63 (m, c, fp, kd)
Reservation 64 (v, mp)

46. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf8 yrkande 2, 2002/03:Sf239 yrkande 17, 2002/03:Sf334 yrkande 19 och 2002/03:Sf367 yrkande 22.

Reservation 65 (c, kd, v, mp)

47. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf214 yrkande 4, 2002/03:Sf226 yrkandena 3 i denna del och 4, 2002/03:Sf336 yrkande 3 och 2002/03:Ub555 yrkande 2.

Reservation 66 (c, fp)
Reservation 67 (v)

48. Arbetstillstånd för asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf4 yrkande 4, 2002/03:Sf226 yrkande 3 i denna del och 2002/03:Sf334 yrkande 35.

Reservation 68 (c, fp, kd)

49. Ersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf8 yrkande 9.

Reservation 69 (mp)

50. Barn i asylutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf6 yrkande 2, 2002/03:Sf8 yrkande 22 och 2002/03:Sf367 yrkandena 5 och 13-15.

Reservation 70 (kd)
Reservation 71 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 71 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c19003
fp350013
kd00285
v23007
mp01502
-0000
Totalt242152864

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

51. Särskola och gymnasieskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf8 yrkandena 10 och 11.

Reservation 72 (mp)

52. Ansvar för asylsökande barn m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf4 yrkande 6, 2002/03:Sf6 yrkandena 3 och 4, 2002/03:Sf7 yrkande 7, 2002/03:Sf8 yrkande 21, 2002/03:Sf256 yrkande 8, 2002/03:Sf277, 2002/03:Sf321, 2002/03:Sf334 yrkande 24, 2002/03:Sf361, 2002/03:Sf367 yrkande 16 och 2002/03:Sf375.

Reservation 73 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 73 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01903
fp035013
kd02805
v23007
mp01502
-0000
Totalt18897064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

53. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:28 till handlingarna.