Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2004

Beslut

Migration- och asylpolitik (SfU12)

Regeringen har rapporterat till riksdagen hur den svenska migrations- och asylpolitiken sett ut sedan 2002. Dessutom rapporterar regeringen om Sveriges roll i det internationella samarbetet. Riksdagen avslår de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring och visumkrav. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2003/04:37 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Migration- och asylpolitik (SfU12)

Regeringen har rapporterat till riksdagen hur den svenska migrations- och asylpolitiken sett ut sedan 2002. Dessutom rapporterar regeringen om Sveriges roll i det internationella samarbetet. Utskottet föreslår att riksdagen ska avslå de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring och visumkrav. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska avsluta ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.