Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2004

Beslut

Migration- och asylpolitik (SfU12)

Regeringen har rapporterat till riksdagen hur den svenska migrations- och asylpolitiken sett ut sedan 2002. Dessutom rapporterar regeringen om Sveriges roll i det internationella samarbetet. Riksdagen avslår de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring och visumkrav. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2003/04:37 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-03-25
Justering: 2004-04-22
Betänkande publicerat: 2004-05-13
Trycklov: 2004-05-05
Reservationer 39
Betänkande 2003/04:SFU12

Migration- och asylpolitik (SfU12)

Regeringen har rapporterat till riksdagen hur den svenska migrations- och asylpolitiken sett ut sedan 2002. Dessutom rapporterar regeringen om Sveriges roll i det internationella samarbetet. Utskottet föreslår att riksdagen ska avslå de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring och visumkrav. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska avsluta ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-12
4

Beslut

Beslut: 2004-05-12
30 förslagspunkter, 24 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den svenska migrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf249 yrkande 10 och 2003/04:Sf297.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m430210
c15007
fp10434
kd25008
v41205
mp01502
-0000
Totalt213166555

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Återvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:U257 yrkande 3, 2003/04:Sf249 yrkande 11, 2003/04:Sf302 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:Sf403 yrkande 22.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (v)

3. EU:s flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 28, 2003/04:K419 yrkande 7, 2003/04:Sf6 yrkandena 5 och 6, 2003/04:Sf249 yrkandena 1 och 13, 2003/04:Sf257 yrkandena 9 och 14, 2003/04:Sf271 yrkande 7 och 2003/04:Sf403 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (fp, kd)
Reservation 7 (v)

4. Stöd till de nya medlemsstaterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf403 yrkande 3.

Reservation 8 (kd)

5. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju447 yrkande 1, 2003/04:Sf5 yrkandena 2-5, 7 och 8, 2003/04:Sf231, 2003/04:Sf293, 2003/04:Sf294, 2003/04:Sf331, 2003/04:Sf341, 2003/04:Sf388 yrkande 1, 2003/04:Sf396 yrkandena 10 och 12-14, 2003/04:Sf403 yrkande 34, 2003/04:Ub397 yrkande 7 och 2003/04:Bo253 yrkande 3.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m045010
c01507
fp04503
kd02607
v24006
mp00152
-0000
Totalt1491311554

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Trädgårdsnäringens arbetskraftsbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sk401 yrkande 6.

Reservation 10 (kd)

7. Arbetstillstånd efter inresa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf5 yrkande 1, 2003/04:Sf388 yrkande 6 och 2003/04:Sf396 yrkande 11.

Reservation 11 (m, c, fp)

8. Gäststuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf5 yrkande 6, 2003/04:Sf286, 2003/04:Sf365 och 2003/04:Ub290 yrkande 7.

Reservation 12 (m)

9. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkande 2, 2003/04:Sf257 yrkandena 11 och 15, 2003/04:Sf328, 2003/04:Sf357 yrkande 6, 2003/04:Sf388 yrkandena 2-4 och 2003/04:Sf403 yrkandena 36 och 37.

Reservation 13 (c, kd, mp)
Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (v)

10. Uppehållstillstånd efer inresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf396 yrkande 15.

Reservation 16 (c)

11. DNA-analys

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf208 yrkandena 1 och 2.

Reservation 17 (m)

12. Fingeravtrycksregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf201.

Reservation 18 (m)

13. Utvidgat flyktingbegrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkandena 3 och 7-9, 2003/04:L350 yrkande 17, 2003/04:U255 yrkande 19, 2003/04:U277 yrkande 2, 2003/04:Sf8 yrkandena 2 och 3, 2003/04:Sf244, 2003/04:Sf249 yrkande 2, 2003/04:Sf257 yrkande 18, 2003/04:Sf304, 2003/04:Sf348, 2003/04:Sf354, 2003/04:Sf357 yrkandena 14 och 15 och 2003/04:Sf403 yrkandena 16 och 17.

Reservation 19 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c01507
fp04503
kd02607
v02505
mp01502
-0000
Totalt171126052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Dublinärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf7 yrkande 1, 2003/04:Sf249 yrkande 14, 2003/04:Sf257 yrkande 10, 2003/04:Sf357 yrkandena 25 och 26 och 2003/04:Sf403 yrkandena 6 och 7.

Reservation 20 (fp, kd, mp)
Reservation 21 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c15007
fp00444
kd00267
v02505
mp00152
-0000
Totalt186258553

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Avvisningsbeslut vid risk för tortyr

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf6 yrkande 4 och 2003/04:Sf357 yrkande 23.

Reservation 22 (fp)
Reservation 23 (mp)

16. EU-förslag om skyddsgrunder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf257 yrkandena 3-5, 12 och 13.

Reservation 24 (v)

17. Säkra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf403 yrkandena 9 och 10.

Reservation 25 (kd)

18. Asylsökande från Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:U275 yrkande 1.

19. Humanitära skäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf249 yrkandena 3, 4 och 6, 2003/04:Sf253, 2003/04:Sf271 yrkande 1, 2003/04:Sf357 yrkande 9 och 2003/04:Sf403 yrkande 18.

Reservation 26 (c, kd)
Reservation 27 (fp)
Reservation 28 (mp)

20. Barnets bästa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 4, 2003/04:Sf249 yrkande 7, 2003/04:Sf357 yrkande 5, 2003/04:Sf403 yrkande 23 och 2003/04:So504 yrkande 33.

Reservation 29 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m46009
c01507
fp04503
kd02607
v10245
mp01502
-0000
Totalt1711012453

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Uppehållstillstånd efter viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf257 yrkande 19 och 2003/04:Sf375.

Reservation 30 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c15007
fp43104
kd24009
v02505
mp00152
-0000
Totalt252261556

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Gömda personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf249 yrkande 23, 2003/04:Sf254 och 2003/04:Sf357 yrkande 10.

Reservation 31 (c, fp, mp)

23. Familjesplittring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 7, 2003/04:Sf249 yrkande 8, 2003/04:Sf267, 2003/04:Sf313, 2003/04:Sf403 yrkandena 26 och 35 och 2003/04:So504 yrkande 34.

Reservation 32 (c, fp, kd)

24. Medborgarvittne vid verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf357 yrkande 22.

Reservation 33 (mp)

25. Viseringspliktiga länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf249 yrkande 17 och 2003/04:Sf257 yrkande 20.

Reservation 34 (fp, v)

26. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf257 yrkande 21, 2003/04:Sf337, 2003/04:Sf357 yrkande 21, 2003/04:Sf388 yrkande 5 och 2003/04:Sf403 yrkande 42.

Reservation 35 (fp, kd, v, mp)

27. Turistvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So568 yrkande 27.

Reservation 36 (mp)

28. Norra Irak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf302 yrkandena 3 och 4.

Reservation 37 (v)

29. Visum för asylsökande och asylansökan i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf257 yrkande 22, 2003/04:Sf357 yrkande 17 och 2003/04:Sf403 yrkande 5.

Reservation 38 (v, mp)
Reservation 39 (kd)

30. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:37 till handlingarna.