Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2005

Beslut

Migration och asylpolitik (SfU10)

Regeringen har i en skrivelsen redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2003. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner om bland annat flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och om barn i asylprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-01
Justering: 2005-03-17
Betänkande publicerat: 2005-03-30
Trycklov: 2005-03-30
Reservationer 80
Betänkande 2004/05:SFU10

Alla beredningar i utskottet

2005-02-01

Migration och asylpolitik (SfU10)

Regeringen har i en skrivelsen redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2003. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om bland annat flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och om barn i asylprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-06
4

Beslut

Beslut: 2005-04-06
51 förslagspunkter, 44 acklamationer, 7 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den svenska migrationspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf277 yrkande 9 och 2004/05:Sf400 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04708
c11803
fp04008
kd24108
v20234
mp10124
-0001
Totalt1541063554

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kommission om flyktingpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf317.

Reservation 3 (mp)

3. Återvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf277 yrkande 10 och 2004/05:Sf351 yrkande 15.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)

4. EU:s flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K431 yrkande 6, 2004/05:Sf12 yrkande 11, 2004/05:Sf15 yrkande 9, 2004/05:Sf266 yrkandena 5, 7-9 och 11-15, 2004/05:Sf277 yrkandena 1, 12 och 14, 2004/05:Sf351 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Sf400 yrkandena 3-5 och 15-18.

Reservation 6 (c, fp, kd)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

5. Transportörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf12 yrkande 10, 2004/05:Sf266 yrkande 6, 2004/05:Sf277 yrkande 15 och 2004/05:Sf400 yrkande 9.

Reservation 9 (c, fp, v, mp)

6. DNA-prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf221 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (m)

7. Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf284 yrkandena 9 och 10 samt 2004/05:Sf360 yrkande 9.

Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (c)

8. Anhöriginvandring i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf12 yrkande 4, 2004/05:Sf15 yrkande 1, 2004/05:Sf266 yrkande 16, 2004/05:Sf284 yrkandena 7 och 8 samt 2004/05:Sf351 yrkandena 18 och 19.

Reservation 13 (c, fp, kd, v, mp)

9. Nyligen etablerade förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf245 yrkande 1, 2003/04:Sf257 yrkande 17, 2003/04:Sf298, 2003/04:Sf357 yrkande 16, 2003/04:Sf387, 2003/04:Sf403 yrkande 38, 2004/05:Sf12 yrkande 8, 2004/05:Sf266 yrkande 18 och 2004/05:Sf351 yrkande 20.

Reservation 14 (c, kd, v, mp)

10. Kontroll i polisregister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju453 yrkandena 9 och 10, 2003/04:Sf403 yrkande 39 och 2004/05:Sf351 yrkande 21.

Reservation 15 (kd)

11. Uppehållstillstånd före hemresa till Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf236.

Reservation 16 (v)

12. Försörjningsplikt vid nyligen etablerade förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf245 yrkande 2.

13. Ansökan om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf257 yrkande 16, 2003/04:Sf403 yrkande 40, 2004/05:Sf266 yrkande 17, 2004/05:Sf351 yrkande 22 och 2004/05:Sf360 yrkande 8.

Reservation 17 (kd, v)
Reservation 18 (c)

14. Flexibla regler för arbetskraftinvandring i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 21, 2004/05:MJ6 yrkande 10 och 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del.

Reservation 19 (c, fp, kd)

15. Ökad arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju485 yrkande 1, 2004/05:Sf15 yrkande 2, 2004/05:Sf237 yrkandena 1-3, 2004/05:Sf284 yrkandena 1, 3, 5 och 6, 2004/05:Sf351 yrkande 16, 2004/05:Sf360 yrkandena 5-7 och 2004/05:A356 yrkande 14.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

16. Arbetskraftsinvandring i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf210, 2004/05:Sf231, 2004/05:Sf284 yrkandena 2 och 4, 2004/05:Sf324 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:MJ508 yrkande 3.

Reservation 21 (c, fp)

17. Gäststuderande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub293 yrkande 9.

Reservation 22 (m)

18. Hinder för fri rörlighet i Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf356 yrkande 1.

Reservation 23 (m)

19. 19.Fri rörlighet för registrerade partner och sambor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:L295 yrkande 21.

Reservation 24 (m, fp)

20. Fri rörlighet i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K431 yrkande 12 och 2004/05:Sf406 yrkandena 1 och 2.

Reservation 25 (m, c, fp)

21. Utvidgat flyktingbegrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L295 yrkandena 22 och 27-29, 2004/05:U257 yrkande 5, 2004/05:U308 yrkande 16, 2004/05:Sf13 yrkande 5, 2004/05:Sf15 yrkande 5, 2004/05:Sf266 yrkande 19, 2004/05:Sf277 yrkande 2, 2004/05:Sf278 yrkande 1, 2004/05:Sf318 yrkande 1, 2004/05:Sf351 yrkandena 10 och 11, 2004/05:Sf390 och 2004/05:So604 yrkande 14.

Reservation 26 (c, fp, kd, v, mp)

22. Skyddsbehov och avvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf12 yrkande 6, 2004/05:Sf13 yrkande 1, 2004/05:Sf15 yrkande 10 och 2004/05:Sf266 yrkande 3.

Reservation 27 (c, kd)
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (v, mp)

23. Konvertiter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf13 yrkande 6 och 2004/05:Sf258.

Reservation 30 (c, kd)

24. Asylsökande romer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf322 yrkandena 1-3.

Reservation 31 (v, mp)

25. Dublinärenden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf266 yrkande 10, 2004/05:Sf277 yrkande 13, 2004/05:Sf351 yrkande 4 och 2004/05:Sf400 yrkandena 2, 13 och 14.

Reservation 32 (c, fp, kd)
Reservation 33 (v)
Reservation 34 (mp)

26. Säkra länder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf12 yrkande 9, 2004/05:Sf351 yrkandena 6 och 7 samt 2004/05:Sf400 yrkandena 10-12.

Reservation 35 (c, kd)
Reservation 36 (v, mp)

27. Humanitära skäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf206, 2004/05:Sf208 yrkande 4, 2004/05:Sf277 yrkande 3, 2004/05:Sf304 och 2004/05:Sf351 yrkande 12.

Reservation 37 (c, fp, kd)
Reservation 38 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04708
c00193
fp00408
kd01248
v25004
mp13004
-0001
Totalt164488354

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Uppehållstillstånd m.m. vid människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju294 yrkande 1, 2004/05:Ju351 yrkande 2, 2004/05:Ju480 yrkande 3, 2004/05:Ju485 yrkandena 2 och 5, 2004/05:Ju489 yrkande 25, 2004/05:U306 yrkande 4, 2004/05:Sf12 yrkande 7, 2004/05:Sf15 yrkande 8, 2004/05:Sf265 yrkande 9, 2004/05:Sf277 yrkande 5 och 2004/05:Sf321 yrkandena 1 och 3.

Reservation 39 (c, fp)
Reservation 40 (kd, v)
Reservation 41 (m)
Reservation 42 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m00478
c00193
fp00408
kd00267
v20234
mp01304
-0001
Totalt1281315553

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Illegal inresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju480 yrkande 5.

Reservation 43 (kd)

30. Uppehållstillstånd efter viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf266 yrkande 20, 2004/05:Sf277 yrkandena 21 och 22 samt 2004/05:Sf375 yrkande 1.

Reservation 44 (c, fp)
Reservation 45 (m)
Reservation 46 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m00478
c00193
fp00408
kd26007
v02504
mp01304
-0001
Totalt1523810653

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Familjesplittring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf277 yrkande 7, 2004/05:Sf319 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sf335 yrkande 4 och 2004/05:Sf351 yrkande 17.

Reservation 47 (c, fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m46009
c01903
fp04008
kd02508
v02504
mp01304
-0001
Totalt172122055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju331 yrkande 8.

Reservation 48 (v)

33. Viseringspliktiga länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf266 yrkande 21 och 2004/05:Sf277 yrkande 16.

Reservation 49 (c, fp, kd, v)

34. Besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf266 yrkande 22, 2004/05:Sf284 yrkande 11 och 2004/05:Sf351 yrkande 24.

Reservation 50 (c, fp, kd, v, mp)

35. Visum för asylsökande och asylansökan i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U306 yrkande 9, 2004/05:Sf266 yrkande 23, 2004/05:Sf351 yrkande 3 och 2004/05:Sf400 yrkandena 6-8.

Reservation 51 (c, kd)
Reservation 52 (v, mp)

36. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf11, 2004/05:Sf12 yrkande 1 och 2004/05:Sf15 yrkandena 3 och 7.

Reservation 53 (m, c, fp, kd)

37. Apatiska barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf12 yrkande 5, 2004/05:Sf13 yrkande 4, 2004/05:Sf14 yrkandena 1-3 och 2004/05:Sf405.

Reservation 54 (c, fp, kd, v, mp)
Reservation 55 (m)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 55 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04528
c00193
fp01398
kd00267
v00254
mp00134
-0001
Totalt1264612453

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 54 (c, fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m45118
c01903
fp04008
kd02607
v02504
mp01304
-0001
Totalt171124153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

38. Ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So12 yrkande 10 och 2004/05:Sf13 yrkande 3.

Reservation 56 (m, c, kd)

39. Övrigt om barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf15 yrkande 4, 2004/05:Sf265 yrkande 10, 2004/05:Sf277 yrkande 4, 2004/05:Sf380 och 2004/05:Sf395.

Reservation 57 (c, fp, kd)

40. Organiserad verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf357 yrkande 2 och 2004/05:Sf361 yrkande 6.

Reservation 58 (v, mp)

41. Ersättning till asylsökande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf310 och 2004/05:Sf361 yrkandena 8, 15 och 16.

Reservation 59 (v)

42. Boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf320, 2003/04:Sf378, 2004/05:Sf15 yrkande 6 och 2004/05:Sf361 yrkande 14.

Reservation 60 (c, fp)
Reservation 61 (v)

43. Asylsökande i behov av behandling för transexualism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf318 yrkande 2.

Reservation 62 (v, mp)

44. Hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf205, 2004/05:Sf252 yrkandena 1-3, 2004/05:Sf278 yrkande 6, 2004/05:Sf289 och 2004/05:Sf361 yrkandena 19, 20 och 22.

Reservation 63 (m, c)
Reservation 64 (v)
Reservation 65 (mp)

45. Undantag från kravet på arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf361 yrkande 7 och 2004/05:Sf378 yrkande 7.

Reservation 66 (m, c)
Reservation 67 (v)

46. Frågor om arbete i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf326 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Sf396 yrkande 1, 2003/04:Sf402 yrkande 6, 2004/05:Sf255, 2004/05:Sf361 yrkande 2 och 2004/05:Sf365 yrkande 11.

Reservation 68 (c, kd)
Reservation 69 (fp)
Reservation 70 (v)

47. ID-handlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk243 och 2004/05:Sf360 yrkande 14.

Reservation 71 (c, v)

48. Svenskundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf332, 2004/05:Sf360 yrkande 13, 2004/05:Sf361 yrkande 1 och 2004/05:Sf378 yrkande 4.

Reservation 72 (m)
Reservation 73 (c, v)

49. Ersättning till kommunerna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf300, 2004/05:Sf12 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Sf211 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sf237 yrkande 7 och 2004/05:Sf265 yrkande 2.

Reservation 74 (m)
Reservation 75 (c)

50. Barns rätt till vård, skola m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf8 yrkande 6, 2003/04:Sf357 yrkande 24, 2004/05:Sf265 yrkande 5, 2004/05:Sf335 yrkande 3, 2004/05:Sf361 yrkandena 17 och 18, 2004/05:Sf378 yrkandena 5 och 6, 2004/05:Sf379 och 2004/05:Sf391.

Reservation 76 (m)
Reservation 77 (kd)
Reservation 78 (v)
Reservation 79 (c)
Reservation 80 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 80 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m10468
c00193
fp40008
kd00267
v00254
mp01304
-0001
Totalt1671311653

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

51. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:47 till handlingarna.